Värmland

Sveriges Åkeriföretag Värmland
Lovartsgatan 3
652 21 Karlstad

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Patrik Andersson (Ordf.)
Mejeritransport Tord Johansson AB, Karlstad
054-56 98 20
putte@mejeritransporter.se

Lars Reinholdsson
LBC Frakt i Värmland AB, Karlstad
070-631 15 00
lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Marina Thyberg
Kenneth Thybergs Åkeri AB, Arvika 
070-496 06 86
marina.thyberg@jages.se

Morgan Näsman
Br. Näsmans Åkeri AB, Gräsmark
nasmansakeri@outlook.com
070-345 15 99

Torbjörn Larsson
Kjell & Aste Larsson Åkeri AB, Molkom 
070-669 90 40
larsson.molkom@gmail.com

 

Revisor

Erik Nilsson, PWC Karlstad (Yrkesrevisor)
 

Valberedning

David Sundin
Sundin Bulk AB, Karlstad
076-140 05 53
sundin.bulk@hotmail.se

Christer Friberg
Sunnemo åkeri AB, Karlstad 
christer@sunnemoakeri.se
070-244 50 20

Rickard Sarve
Samuelssons Åkeri AB, Nykroppa
r.samuelssonakeri@telia.com
070-9691600