Västra Götaland

Kontakt

Göteborg
Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland
Fiskhamnsgatan 2
414 51 GÖTEBORG

 

Medarbetare

 

Stadgar

 

Styrelse

Morgan Stahlgård, ordförande
Gert Stahlgårds Åkeri AB, Uddevalla
070-330 90 61
morgan@stahlgardsakeri.se

Gabriella Hedenskog, vice ordförande 
Esmeraldas AB
0708-52 65 68
gabriella@hedenskogs.com

Christian Ottosson
Lars-Allan Ottossons Åkeri AB
0703-77 64 69
christian@laottossons.se

Dick Sporre
Surte Åkeri AB, Surte
070-314 25 40
dick@surteakeri.se

Lars Kalmo
Åkericentralen i Alingsås AB, Alingsås
0706-97 00 96
lars@akericentralen.net 

Linda Lithander
Pall Cargo i Kungsbacka AB, Onsala
0709-95 24 46
transport@pallcargo.se

Tony Walter
J T W Transport AB, Göteborg
070-589 50 01
tony@jtw-transport.se
 

Suppleanter

Johan Jansson
Lastbilscentralen i Tvåstad AB
076-317 93 89
johan.jansson@centralen.se

Torbjörn Sanfridsson
Sanfridsson Åkeri AB
0706-67 63 44
Torbjorn@sanfridssonsakeri.se

 

Valberedning

Mats Eriksson
Jan A Erikssons Åkeri AB
0705-22 75 31
Mats@eriksson.org

Jörgen Andersson
BRA Åkeri i Stora Mellby AB
070-565 74 45 
jorgen@bra-akeri.se

Ulrika Blom
Råda Åkeri AB
0701-61 46 01
rada.akeri@telia.com 

Fredrik Ljundahl
S Ljungdahl Åk i Tranemo AB
0702-12 42 10
Fredrik@ljungdahlsakeri.se

 

Förtroendevalda lekmannarevisorer

Magnus Berggren 
070-985 78 11
magnus@lindomeflytt.com

Daniel Rodhe
070-540 02 61
daniel@rodhe.se