100 nya ellastbilar till DFDS

Publicerad tis, 03/19/2024 - 15:42

DFDS har beställt 100 nya helelektriska tunga lastbilar av Volvo Lastvagnar. Logistikbolaget uppmärksammades stort för sin elsatsning efter att det i slutet av 2021 lagt en stororder på 125 ellastbilar, och nu fortsätter man alltså på den inslagna vägen.

Med den senaste ordern närapå fördubblar därmed DFDS antalet ellastbilar från Volvo till totalt 225. Redan nu har DFDS, som är ett av de största rederi- och logistikföretagen i norra Europa, den största flottan av tunga ellastbilar i Europa.

95 av de tidigare beställda fordonen har levererats och satts i trafik i Sverige, Danmark, Litauen, Belgien och Nederländerna. De återstående 30 lastbilarna ska levereras under 2024. Genom sina ellastbilar har DFDS enligt egna uppgifter minskat utsläppen av växthusgaser med 1 516 ton fram till i slutet av 2023, och planen är att minst 25 procent av lastbilsflottan ska vara eldriven 2030.

– Vår växande flotta av elektriska lastbilar kommer inte bara att bidra till att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Den gör det också möjligt för DFDS att stödja fler företag som vill minska koldioxidutsläppen i sina leveranskedjor, säger Niklas Anderson som är chef för DFDS logistikdivision.

På Volvo ser man de stora beställningarna från DFDS som ett tecken på att eldrivet fungerar bra på marknaden.

– Deras stora flotta av ellastbilar visar att utsläppsfria transporter är en konkurrenskraftig lösning här och nu, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

De nya ellastbilarna kommer att placeras i Sverige och ytterligare åtta marknader i Europa, bland annat Storbritannien, Irland, Nederländerna och Belgien. Modellerna är Volvo FH Electric och FM Electric, i sina allra senaste uppdaterade och mer energieffektiva utföranden. Några av fordonen är tänkta att användas för transporter av gods till och från Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg.

Roger Alm, vd Volvo Lastvagnar och Niklas Andersson, chef för DFDS logistikdivision gör elektriska storaffärer.