1,7 miljarder till yrkesutbildning

Publicerad tors, 09/14/2023 - 11:26

I sin kommande budget avsätter regeringen 1,7 miljarder kronor extra till yrkesutbildningarna. Totalt väntas pengarna räcka till nästan 20 000 utbildningsplatser.

På en pressträff under tisdagen presenterade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och utbildningsminister Mats Persson (L) det nya förslaget som rör 19 500 utbildningsplatser under 2024 med målet att fler ska gå från bidrag till jobb.

Pengarna ska gå till yrkeshögskolan och den regionala yrkesvuxenutbildningen och vilka utbildningar som kommer att omfattas och hur många platser det rör sig inom varje område ska styras av kompetensbehoven. Regeringen nämner undersköterskor, kockar, VVS-montörer, lokförare samt solcells- och batteritekniker som exempel på yrken som kan bli aktuella för utbildningsstöd, men givet den kompetensbrist som finns inom vägtransporter så är det högst troligt att det även kan leda till fler utbildningsplatser på förarutbildningarna.