Åkare efterlyser fler och bättre rastplatser

Publicerad fre, 02/16/2024 - 15:25

Behovet av fler och större rastplatser, parkeringsplatser och omkopplingsplatser är stort. Det visar en färsk enkätundersökning gjord av Sveriges Åkeriföretag och åkerinäringens nordiska branschorganisationer.

I undersökningen, som genomfördes i november ifjol, svarade 664 respondenter inom långväga och regional distribution på ett 20-tal frågor om hur de vill att framtidens rastplatser ska se ut.

Rapporten har sammanställts av Peter Svensson, ansvarig för teknik och infrastruktur på Sveriges Åkeriföretag. Han är nöjd med att svarsunderlaget haft bred spridning.

– Rapporten tydliggör den växande nödvändigheten av utökade och förbättrade parkeringsmöjligheter för att hantera det ökande trycket inom godstransportsektorn, skriver Peter Svensson i sin sammanfattning.

I enkäten framgår att en förkrossande majoritet anser att antalet parkerings- och omkopplingsplatser är på tok för få utmed vägarna. 87 procent efterlyser fler parkeringsplatser längs det större vägnätet medan 59 procent saknar rastplatser längs det mindre vägnätet. Hälften vill se fler parkeringsplatser nära och i större städer.

På önskelistan står också rastplatser för 34,5-metersfordonen som blev tillåtna i Sverige den 1 december.

Förutom att många vill ha större parkeringsplatser med ökad säkerhet finns även en efterfrågan på utbyggd laddinfrastruktur.

Möjligheter att boka plats i förväg och bättre servicefaciliteter som mat, kiosk, dusch och toalett är andra frågor som engagerar.
”Detta är av särskild vikt för förare under rast och dygnsvila och kräver en bredare strategisk syn på hur dessa faciliteter kan integreras i transportinfrastrukturen”, konstaterar rapporten.

För att möta branschens önskemål vill Sveriges Åkeriföretag se bättre samverkan mellan statliga vägmyndigheter, kommuner och näringslivet. Genom bättre helhetssyn och samordning kan fler tillgängliga parkeringsplatser, anpassade ytor för hantering av godsflöden, möjligheter till rast och vila vid leveranspunkter samt trygga parkeringar med tillgång till service säkerställa en hållbar och effektiv framtid för godstransporter, enligt rapporten.


Text: Veronica Rönnlund Aldman
Foto: Istockphoto.com

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 1 2024. Se här för prenumeration.

Några av enkätsvaren
93 % tycker inte att antalet parkerings- och omkopplingsplatser täcker behoven.
63 % anger att anpassning av kör- och vilotidsregler inte fungerar med befintliga parkeringsplatser längs vägnätet.
37 % har drabbats av stölder på en parkeringsplats de senaste tre åren.
62 % tycker att det är viktigt att lastbärare som lämnas övervakas.
44 % vill kunna se och boka platser i förväg.

87 procent efterlyser fler parkeringsplatser längs det större vägnätet, enligt Parkeringsenkäten.