Branscher ställer sig bakom digital standard

Publicerad fre, 11/03/2023 - 10:09

Kraven på digital rapportering ökar, inte minst för klimatdata. Allt fler myndigheter och branschorganisationer inom samhällsbyggnad och transporter ställer sig nu bakom den digitala standarden Beast.

I mars nästa år inför Trafikverkets nya upphandlingskrav på digital miljörapportering enligt standarden ”BEAst Supply 4.0”, som rör digitala följesedlar. Flera kommuner har meddelat att de avser följa efter och Stockholms kommun är redan igång med detta, liksom Boverket.

Inledningsvis kommer drivmedelsförbrukning för transport- och maskintjänster och hantering av massor att omfattas.

– Det är nu hög tid för beställare och byggentreprenörer att börja tillämpa branschstandarden för digitala följesedlar i sin klimatrapportering. Att avvakta eller avstå är inte ett alternativ. Digitalisering skapar nya affärsmöjligheter och krävs idag för att möta ökade krav på transparens och frekvens av rapportering, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på branschorganisationen Byggföretagen.

Byggföretagen rekommenderar sina medlemmar att tillämpa branschstandarden Beast Supply 4.0, som styrgruppen till Miljödata NU (Byggföretagen, Trafikverket, Byggmaterialindustrin, Byggmaterialhandlarna, NCC, Peab, Skanska) står bakom.

Andra organisationer som redan anslutit sig eller planerar att ansluta sig till standarden är Sveriges Åkeriföretag, Maskinentreprenörerna och Installatörsföretagen.

– Företag och myndigheter behöver få koll på spårbarhet och utsläpp i sin verksamhet för att uppfylla lagkrav och visa sin miljöpåverkan för sina kunder. Att göra det digitalt och standardiserat genom hela försörjningskedjan är den mest effektiva lösningen, sammanfattar Peter Svensson, expert inom teknikfrågor på Sveriges Åkeriföretag.

Att redovisa klimatdata digitalt är snart standard i bygg- och transportbranscherna. Foto: Istockphoto.com