Byggföretagen skriver samarbetsavtal med Trafikverket

Publicerad ons, 01/31/2024 - 08:37

Trafikverket och Byggföretagen vill förbättra sitt samarbete. Nu har parterna slutit en avsiktsförklaring med syfte att främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, konstaterar att Trafikverket och Byggföretagens medlemmar är beroende av varandra, tillsammans bidrar till samhällsutveckling och är en del i varandras måluppfyllelse och resultat.

För att lyckas tillräckligt bra med samarbetet framöver har Trafikverkets och Byggföretagen nu kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov som sammanfattas i följande punkter:

•    Vi behöver vara affärspartner med tillit till varandra
•    Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande
•    Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet
•    Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund
•    Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktgenomförandena
•    Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande

– Trafikverkets uppdrag är att möjliggöra tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Därigenom skapas värde för medborgare och näringsliv. Trafikverket ska också främja produktivitet, effektivitet och innovationer i anläggningsbranschen, samt bidra till branschens utveckling. Som stor beställare av infrastruktur vill vi vara en attraktiv beställare och leverantörernas första val, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Trafikverkets uppdrag står för omkring 30 procent av den svenska anläggningsmarknaden.