E6 Stenungsund öppnar tidigare än beräknat

Publicerad fre, 04/26/2024 - 11:20

Det var inte länge sedan Trafikverket meddelade att E6 utanför Stenungsund, som nu byggs upp efter det stora skredet i höstas, ska öppna någon gång under andra halvåret i år. Nu går myndigheten ut med att det blir redan under sommaren.

Nu står det alltså klart att Trafikverket ämnar öppna E6 förbi Stenungsund för trafik tidigare än beräknat och inte som först meddelats till hösten eller senast till årsskiftet 2024.

– Vi ligger bra till med arbetet och nu när grundläggningen ute i skredområdet börjar bli klar kan vi därför revidera vår tidplan, säger projektchef Daniel Svensson. 

Redan under sommaren 2024 ska den delen av E6 som raserades i skredet den 23 september 2023 öppna för trafik.

–  Att släppa på trafik på E6 så snart som möjligt är vår högsta prioritet. Vi är glada över att vi inte bara håller tidplanen utan ligger före i tid, säger Daniel Svensson.

Vägen i sin helhet kommer att vara klar till årsskiftet 2024–2025. Arbeten med att färdigställa sidoområden och ramper kommer att pågå under hösten. Under 2025 återupptar Trafikverket arbetet med att lägga den sista asfaltsbeläggningen, slitlagret.

Omledningsvägnätet på väg 650 och E45 har varit högt belastat sedan skredet inträffade.


Bakgrund
Natten till den 23 september inträffade ett skred i Stenungsund som fått stor påverkan på infrastrukturen i området. Skredet raserade E6 förbi Stenungsund samt omgivande vägområde. Skredet drabbade också verksamheter i området mellan E6 och den kommunala Ucklumsvägen och Norumsån. Återuppbyggnaden av E6 påbörjades veckan efter skredet.

Detta är gjort
- Omfattande geotekniska undersökningar, provtagningar och mätningar i området för att få kännedom om påverkan i marken efter skredet.
- Sammanställt och utvärderat en stor mängd geotekniska prover inför val av grundläggningsmetod.
- Utfört undersökningar och prover kopplat till miljö.
- Skredsäkrat området för att kunna bygga upp E6.

 Detta görs nu:
- Grundläggning genom installation av kalkcementpelare samt lättfyllnad i form av skumglas.
- Sammanställer och utvärderar en stor mängd geotekniska prover.
- Kontroll av rörelser i marken med hjälp av ett stort antal mätpunkter.
- Fortsatta undersökningar och prover kopplat till miljö.

Arbetet med att bygga upp E6 går snabbare än beräknat.