E6 vid Stenungsund ska öppnas under året

Publicerad ons, 02/07/2024 - 09:08

Trafikverket har nu bestämt sig för hur man ska bygga upp E6 förbi Stenungsund efter det stora skredet i september. Förhoppningen är att öppna för trafik någon gång under hösten, eller senast vid årsskiftet.

Området kring den raserade delen av E6 är komplext med olika utmaningar i olika zoner och det har varit ett komplicerat arbete att få fram en teknisk lösning för platsen, menar Trafikverket.

– Nu när vi har en mer detaljerad plan för vilken grundläggningsmetod vi ska använda kan vi också bättre beräkna tid för återuppbyggnaden av E6, säger Daniel Svensson som är projektchef på Trafikverket.

Skredet raserade en vital del av den dubbelfiliga motorvägen med tillhörande på- och avfartsramper och angränsande sidoområden. Även annan infrastruktur, fastigheter och vattendrag väster om E6 fick omfattande skador.

– Det kan verka vara en kort sträcka av E6 men i det här fallet har vi helt andra geotekniska förutsättningar än om vi skulle bygga en väg på orörd mark, säger Daniel Svensson.

Det första steget är grundläggningen av vägen. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna i skredområdet, kommer framför allt två olika metoder att användas i den södra respektive den norra delen av den raserade sträckan av E6.

– I den norra delen kommer vi att använda en metod med lättfyllnad och i den södra delen, där jorden är mer omrörd, kommer vi att använda en metod av djupstabilisering i form av kalkcementpelare, säger Daniel Svensson.

Planen är att E6 ska vara helt återuppbyggd till årsskiftet. De utmanande förhållandena gör att tidsaspekten är svårbedömd och Trafikverket arbetar därför för att kunna öppna för trafik på E6 någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Trafiken på E6 kommer även fortsättningsvis att hänvisas till omledningsvägarna, i första hand till den utpekade E45 som är säkrare och har högre kapacitet.

En mängd åtgärder har gjorts på det mindre omledningsvägnätet sedan skredet och många av dem kommer göra nytta även då nya E6 kan trafikeras igen.
 

Trafikverkets åtgärder hittills i området:
– Gjort omfattande geotekniska undersökningar, provtagningar och mätningar i området för att få kännedom om påverkan i marken efter skredet
– Sammanställt och utvärderat en stor mängd geotekniska prover inför val av grundläggningsmetod
– Utfört undersökningar och prover kopplat till miljö.Anlagt byggvägar i området
– Anlagt byggvägar i området

Förarbetet för uppbyggnaden av E6 pågår.