Einride i gång med autonoma kommersiella transporter i USA

Publicerad tors, 11/16/2023 - 13:50

Einride har passerat pilotstadiet för de autonoma transporter som drivs för GE Appliances i USA. Varuransporter sker nu mellan produktionsanläggningen och lagret i Selmer, Tennessee, från måndag till torsdag upp till sju gånger per dag.

Den dagliga driften som nu kommit i gång är en skarp fortsättning på ett tidigare pilotprojekt som till en början drevs i en avgränsad miljö vid företagets huvudkontor under 2021 och därefter på allmän väg i Selmer under 2022.

– Vi är mycket stolta över samarbetet med GE Appliances och hur vi tillsammans driver branschen framåt inom autonom teknologi, och visar hur den kan implementeras i kommersiella flöden. Vi ser fram emot att fortsätta befästa den autonoma teknologins nyckelroll inom transportsektorn, både tillsammans med GE Appliances och med andra partner på olika marknader, säger Henrik Green, chef för autonom teknologi på Einride.

Einrides autonoma fordon är en del av ett större projekt i Selmer, med målet att skapa ett automatiserat logistikflöde som förbättrar anställdas arbetsvillkor samt ökar säkerheten och effektiviteten. Flera andra aktörer deltar i projektet med sin specifika teknik. AI-kameror från Taskwatch aktiverar en styrenhet för att höja och sänka lastbryggans dörrar, justera lastplattan, låsa fast Einrides autonoma fordon och meddela en robot från Slip Robotics om att fordonet är redo för lastning. Därefter lastar och lossar roboten fordonet autonomt, vilket kan minska lastningstiderna med upp till 80 procent enligt Einride. Ericsson tillhandahåller det privata nätverket för att säkerställa pålitlig kommunikation mellan fordon och den fjärroperatör som övervakar transporten.

– Vårt partnerskap med Einride är ett exempel på vår nya strategi inom robotik och automatisering. Vi går från isolerade lösningar till att skapa interoperabilitet mellan system, för att effektivisera våra fabriker och vår logistikkedja. Denna implementering i Selmer hjälper oss att minska utsläpp, låter våra anställda fokusera på rätt uppgifter, minskar trafiken i högbelastade områden och eliminerar några av de mest fysiskt krävande uppgifterna, såsom klättrande på och av gaffeltruckar samt koppling och frånkoppling av släpvagnar, säger Harry Chase på GE Appliances.
 

Om Einride
Einride, som grundades 2016, utformar, utvecklar och levererar teknologi för fraktmobilitet för att påskynda övergången till hållbara transporter. Bolaget erbjuder ett integrerat nätverk av elektriska och autonoma lastfordon, laddinfrastruktur och ett intelligent fraktoperativsystem. Einride blev 2019 världens första företag att driva ett autonomt, elektriskt lastfordon på allmän väg. Idag driver bolaget elektriska lastbilsflottor tillsammans med kunder på åtta olika marknader.

Lastning och lossning vid en av GE Appliances anläggningar i Selmer, Tennessee.