Energi från skogen fortsatt förnybart enligt EU

Publicerad fre, 03/31/2023 - 09:41

Bioenergi från skogen i form av grot och bränsleved ska även i fortsättningen räknas som 100 procent förnybart. Det beslutade EU-parlamentet på torsdagen den 30 mars.
– Det är en stor lättnad, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Gårdagens slutförhandlingar för det uppdaterade förnybartdirektivet blev en stor framgång för bioenergi från skogen. EU-parlamentets förslag skulle ha inneburit ett stopp för så kallade primära skogsbränslen och därmed ha stoppat användningen av grot (avverkningsrester) och bränsleved. Ett hot som nu är borta. Bioenergi kommer fortsatt räknas som 100 procent förnybart och det finns goda möjligheter att anpassa regelverken efter nationell lagstiftning och marknad.  

I stora drag kommer förnybartdirektivet ha ett bindande mål på 42,5 procent förnybart av den totala energikonsumtionen till 2030. Som jämförelse har Sverige redan över 62 procent förnybar energi. Det är mycket tack vare bioenergi, vattenkraft och vindkraft.

– Skogsbränslen har varit centralt för att vi ska kunna ha en i princip fossilfri uppvärmning, och fasa bort fossilt i allt från stora industrier till växthus. Nu ser vi framför oss att vi kan vidareutveckla nya produkter och biodrivmedel, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Bioenergi är det största förnybara energislaget i EU (56,8 % år 2020 enligt LRF). Det är också till stor del ett energislag som produceras inom EU och är inte beroende av import från tredjeland. I Sverige står bioenergi för drygt en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. 

– Det är en stor lättnad att EU i och med denna överenskommelse ställer rimliga krav på nationell anpassning, säger Paul Christensen.

EU satte också bindande mål för förnybart i transportsektorn.

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.