Epaträffar för bättre psykisk hälsa

Publicerad fre, 06/07/2024 - 10:09

Den mentala ohälsan hos unga har ökat de senaste åren. Nu drar åkeri- och entreprenadföretaget Pohjanen & Ström i gång initiativet Psykbra för att tackla problemet i Piteå. Första steget är en EPA-träff lördagen den 8 juni som innehåller service av både människor och maskiner.

16 procent av Piteås unga har enligt undersökningen ”Personligt” känt sig så deppiga att de allvarligt funderat på självmord under de senaste 12 månaderna. Med det i åtanke drar nu åkeri- och entreprenadföretaget Pohjanen & Ström igång initiativet Psykbra – för minskad psykisk ohälsa bland unga i Piteå.

Första steget är en epa-träff lördagen den 8 juni som innehåller service av ”både människor och maskiner”. Ungdomsmottagningen och Elevhälsan kommer att finnas på plats för att prata mående med ungdomarna och samtidigt kommer mekaniker från Pohjanen & Ström ge råd och enklare service av eporna.

Pohjanen & Ström har länge arbetat med frågan om psykisk ohälsa. De följer de anställdas mående varje vecka har gett ekonomiskt stöd till föreningar som möjliggjort att

unga med sämre ekonomiska förutsättningar kan delta i aktiviteter. Med Psykbra vill man nu skapa mötesplatser och med hjälp av experter få i gång viktiga samtal om mående med Piteås unga samt sprida kunskap om vad vuxna kan göra för att hjälpa.

– Vi som jobbar på Pohjanen & Ström har en stark drivkraft att värna om de små som inte har samma möjligheter att påverka sin tillvaro. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har och vi vill göra vad vi kan för att unga i Piteå ska må bra. För att lyckas minska psykisk ohälsa bland unga tror vi att näringsliv och samhälle måste jobba ihop. Vi hoppas att vårt arbete även kan inspirera andra företag att göra en insats," säger Anders Ringbjer, vd på Pohjanen & Ström.

På lördag den 8 juni klockan 13.00 kommer en stor EPA-träff att genomföras på Norrstrands grusplan. Förutom möjligheten för ungdomarna att träffas och njuta av mat, tävlingar och epa-traktorer kommer Ungdomsmottagningen, Elevhälsan och fältassistenterna att finnas på plats för att få ungdomarna att reflektera över sitt mående och Pohjanen & Ströms mekaniker kommer att ge serviceråd.

Marie Lundin (HR-chef Pohjanen & Ström), Malin Lundström (kurator Ungdomsmottagningen Piteå) och Anders Ringbjer (vd Pohjanen & Ström) är några av de som engagerar sig i det nya initiativet Psykbra.