EU ändrar sig om statsstöd

Publicerad fre, 03/17/2023 - 11:23

EU-kommissionen har beslutat att stryka förbudet om att ge statsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten. Beslutet gör det möjligt för Sverige att få ner dieselpriset även med nuvarande nivåer på reduktionsplikten.

Ändringen som görs i en av EU:s förordningar syftar till att underlätta för medlemsstaterna att genomföra åtgärder som stöttar EU:s gröna och digitala omställning. Ändringen innebär att medlemsstaterna inom vissa kategorier av statligt stöd kan slippa anmälan och godkännande hos kommissionen. Det gör det möjligt för medlemsstaterna att bevilja stöd direkt och informera kommissionen i efterhand. Förhoppningen från kommissionen är att ändringen ska snabba på investeringar och finansiering av exempelvis produktion av bioenergi.

Det här innebär, bland annat, att det blir möjligt för den svenska regeringen att driva igenom driftsstöd till biodrivmedel som omfattas av en leverans, eller inblandningsskyldighet, skriver den politiska nyhetssajten altinget.se.

Reduktionsplikten har varit en av den nya regeringens svåraste frågor att hantera. Enligt Tidöavtalet ska reduktionsplikten sänkas till EU:s miniminivå, med syftet att framför allt få ner dieselpriserna. Samtidigt har det kommit mycket kritik och experter har pekat på att regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna räknat på allt för stora prisminskningar vid en kraftig reducering av inblandningen, samtidigt som en sådan åtgärd kan omöjliggöra för Sverige att nå de nationella klimatmålen.

Biodrivmedel som används inom ramen för reduktionsplikten beskattas på samma sätt som diesel. Men nu ser det alltså ut som att Sverige kan tillåtas att ta bort skatten, vilket alltså möjliggör en sänkning även av priset vid pump för både diesel och bensin – och framför allt för dieseln som har en betydligt högre inblandning än bensinen.

Altinget.se skriver också att det enligt Energimyndigheten, med den nya ändringen, även kan vara möjligt att införa produktionsstöd för biogas. Något som skulle kunna innebära ett något lägre pris för biogas, vilket skulle kunna kompensera en del för den prishöjning som den slopade skattebefrielsen ger.

Det återstår en del pappersarbete innan ändringen av förordningen träder igenom.

EU öppnar en ny möjlighet för Sverige att sänka priset på diesel utan att minska klimatambitionerna. Foto: Istockphoto.com