EU klubbade nya krav för flygbränsle

Publicerad ons, 09/13/2023 - 19:01

I våras enades Europaparlamentet och EU:s medlemsstater om nya regler för framtidens flygbränsle, där 70 procent av bränslet år 2050 ska vara hållbart. Idag röstades kraven också igenom formellt i Europaparlamentet.

De nya lagarna innebär i praktiken att det införs en reduktionsplikt för flyget. Idag är en försvinnande liten del av flygbränslet fossilfritt, och med de nya reglerna ska andelen öka successivt de kommande decennierna, från två procent 2025 till 70 procent 2050. Som hållbara bränslen räknas syntetiska bränslen, vissa biobränslen, vätgas och förnybar el.

Lagförslaget är en del av EU:s stora klimatpaket Fit for 55 som ska ge 55 procent lägre utsläpp i unionen 2030 jämfört med 1990.

De nya lagarna reglerar även annat än själva andelen förnybart bränsle. Det handlar bland annat om att flygplatser blir tvungna att underlätta tankning av hållbara bränslen och laddning av batterier. Reglerna innebär troligen också att efterfrågan på biobränslen kommer att stiga kraftigt efterhand. Kommissionen gör den egna bedömningen att det behövs omkring 100 nya produktionsanläggningar för att tillgodose marknadens behov av biobränsle till flyget. Bränslen som framställs av foder, matgrödor eller palm- och sojaprodukter räknas inte som hållbara bränslen.

För att lagarna ska träda i kraft behöver de även godkännas formellt av EU:s medlemsländer.

EU är på vägen att godkänna en stegrande reduktionsplikt för flyget. Foto: Istockphoto.com