EU-länderna överens om Euro 7

Publicerad tis, 09/26/2023 - 16:16

EU:s ministerråd har enats om nya regler för den kommande Euro 7-klassningen. De nya kraven rör bland annat koldioxidutsläpp, partiklar från däck och bromsar och hur utsläppsnivåer testas för lastbilar.

Danmark, Nederländerna och Luxemburg röstade nej, men tillräckligt många röstade för det nya framförhandlade förslaget där bland annat dagens gränser för koldioxidutsläpp från personbilar behålls (men sänks något för lastbilar).

– Det är en bra kompromiss som har gjorts, sa utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) som representerade Sverige på det avgörande mötet i måndags, enligt tidningen Ny Teknik.

– Det handlar om att hitta en balans både mellan vikten av att ha tuffa utsläppskrav och klara den gröna omställningen, samtidigt som vi också måste se till kostnaderna och hur vi använder våra resurser på bästa sätt.

Ett flertal stora biltillverkare och regeringar har tidigare anklagat EU-kommissionens föreslagna nya regelverk (inte minst avseende utsläpp av kväveoxider) för att vara så krävande att det snarare kan hämma omställningen till el. Anledningen är att stora summor pengar och mycket tid skulle behöva läggas på att uppfylla reglerna för fordon med förbränningsmotor – en teknik som ändå är på väg att fasas ut. Men några länder tyckte alltså att förslaget blivit för urvattnat.

­– Det här räcker inte för att garantera lägre utsläpp, menade exempelvis Nederländernas ekonomi- och klimatminister Micky Adriaansens, enligt Ny Teknik.­

De nya kraven rör bilar, skåpbilar, lastbilar och bussar och omfattar alla drivmedel och drivlinor.

En nyhet gentemot Euro 6 är att den nya regleringen också innehåller regler för partikelutsläpp från bromsar och däck. Det blir också en ändring i hur utsläppstester för lastbilar måste gå till, där körförhållandena mer ska efterlikna verklig körning. Även gränser för elfordonsbatteriers funktionella hållbarhet är med som nyhet.

Enligt en tidigare uppskattning från Kommissionen innebär de nya reglerna att en Euro 7-lastbil blir minst 25 000 kronor dyrare. Det är oklart om uppskattningen fortfarande gäller nu när kraven justerats efter förhandling.

Innan EU-kommissionens förslag kan bli verklighet måste det förhandlas i EU-parlamentet. Kommissionen hoppas dock att kraven ska börja gälla 1 juli 2025 för bilar och skåpbilar och 1 juli 2027 för lastbilar och bussar.

De nya EU-reglerna för Euro 7-lastbilar beräknas börja gälla i juli 2027. Foto: Istockphoto.com