EU ska utreda svensk skattebefrielse

Publicerad tors, 02/01/2024 - 14:43

För ett år sedan ogiltigförklarades det svenska skatteavdraget på biogas. Efter många turer och en hel del hemlighetsmakeri ska nu EU-kommissionen granska förutsättningarna för en återgång till skattebefrielse.

Enligt tidigare beslut skulle skattebefrielsen gälla fram till 2023. Men i våras försvann den efter ett överklagande av ett tyskt företag. Nu har EU-kommissionen tillsatt en ny utredning som ska klarlägga om ett skatteavdrag är förenligt med EU:s regler för statsstöd.

Inom ramen för uppdraget kommer EU-kommissionen också att undersöka om andra stöd, exempelvis Klimatklivet, går emot reglerna eller inte.

Investeringarna i biogasfordon har vikt nedåt efter att skatten återinfördes. Biogasen var dessförinnan på uppgång och ett positivt besked i EU skulle öppna för ökade investeringar i biogasfordon, lägre utsläpp och minskade kostnader för åkerier som använder biogas.

Varför det dröjt ett år för EU att tillsätta en utredning framgår inte av informationen från EU-kommissionen.