Fler söker till fordonsprogram

Publicerad ons, 03/08/2023 - 20:25

Allt fler elever söker till yrkesprogrammen på Academedias gymnasieskolor. Det står klart efter att den första sökperioden till höstterminen 2023 avslutats. Fordonsprogrammet har fått 10 procent fler förstahandssökande än förra året.

 Det är verkligen roligt att fler ungdomar ser att ett yrkesprogram är en bra språngbräda för framtiden, oavsett om de vill studera vidare eller börja jobba direkt efter gymnasiet. Det är också väldigt bra för Sverige och alla de branscher som har svårt att hitta yrkesutbildad arbetskraft, säger Susanne Christenson som är utbildningsdirektör för Academedias praktiska gymnasieområde. 

Academedia har fler än 100 gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram. I år har den största ökningen av sökande på yrkesprogrammen skett på el- och energiprogrammet samt fordons- och transportprogrammet.  

– Vi ser bland annat ökat intresse från elever i städer som Linköping, Sundsvall och Västerås. Praktiska gymnasiet i Linköping har i år nära 200 elever som söker någon av deras yrkesprogram i första hand. Det är goda nyheter för branscher med stora rekryteringsbehov, säger Susanne Christenson.  

Totalt har 2000 elever sökt fordonsprogrammet, varav 400 har gjort det som förstahandsval. Det är en ökning på 10 procent jämfört med förra året. Behörigheten på dem som söker har också gått upp. Susanne Christenson tror att den återinförda högskolebehörigheten har betydelse för elevers vilja att söka yrkesprogrammen. 

– Det är bra att yrkesprogrammen per automatik ger högskolebehörighet igen. Även om man kunde välja till det tidigare också så tror jag att det är en viktig signal. Sen tror jag också att kunskapen om yrkesutbildningar har ökat, att fler ser vilka möjligheter programmen ger och hur många olika inriktningar det finns, säger Susanne Christenson. 

De senaste åren har Academedia investerat stort i många av de skolor som har yrkesutbildningar, med nya verkstäder, ny teknik och moderna undervisningsmiljöer.

Om Academedias yrkesgymnasium
Inom Academedia finns bland annat Praktiska Gymnasiet med 37 skolor, Drottning Blanka med 27 skolor och NTI Gymnasiet med 29 skolor. Totalt studerar fler än 12 000 elever vid något av Academedias yrkesprogram på gymnasiet. 

Fler söker till Academedias yrkesprogram, bland annat Fordons- och transportprogrammet.