FN skapar världsdag för hållbara transporter

Publicerad ons, 05/17/2023 - 14:24

FN:s generalförsamling har antagit en resolution om att inrätta en global hållbarhetsdag för transporter. Från och med i år kommer 26 november vara FN:s världsdag för hållbara transporter.

Resolutionen lades fram av Turkmenistans regering och ligger i linje med ett tidigare förslag från den internationella vägtransportorganisationen IRU. IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto är glad över att FN agerat på IRU:s initiativ och ”välkomnar en FN:s världsdag för hållbara transporter som erkänner transporternas oumbärliga roll för samhället, ekonomisk utveckling och miljöskydd”.

– Det kommer att vara ett speciellt tillfälle för alla medborgare på denna planet att stanna upp, reflektera och inse hur avgörande transporter, och vägtransporter i synnerhet, är i varje aspekt av vårt dagliga liv.

I resolutionen bjöd generalförsamlingen in FN:s medlemsländer, organisationer världen över och civilsamhället att uppmärksamma ”World Sustainable Transport Day” genom att utbilda och hålla evenemang med syftet att öka allmänhetens kunskap om hållbara transportfrågor.

World Sustainable Transport Day kommer att infalla den 26 november varje år, med början nu i år.

Hållbara transporter får en egen FN-dag. Foto: Istockphoto.com