”Förändringarna kommer att kräva finansiell styrka och risktagande”

Publicerad fre, 06/14/2024 - 07:48

Angeläget och spännande, och därmed ett logiskt beslut. Det är så Oscar Hyléen ser på åkerinäringens utmaningar och sitt eget beslut att tacka ja till att bli ny vd för Sveriges Åkeriföretag.
– Jag har inte tvekat en sekund, säger han.

Det märks att Oscar Hyléen är taggad. Efter att ha haft en rad ledande befattningar inom kommunikationsbranschen, logistiksektorn och finansvärlden är det här första gången han har möjligheten att samla och leda en hel bransch framåt. Det handlar dessutom om en bransch som är mitt inne i sin kanske största förändringsresa någonsin.

Det står snabbt klart att det är just den breda erfarenheten som Oscar Hyléen ser som sin största tillgång i den nya rollen som vd för Sveriges Åkeriföretag. Han talar om en kombination av perspektiv – inom opinionsbildning, kommunikation, teknikfrågor och företagande. Som tidigare företagsledare och som verksam inom både logistik och finanssektorn vet han dessutom hur viktiga kapitalfrågorna är för transportbolag som vill växa.

– Jag tror att förändringarna i branschen kan komma att kräva finansiell styrka och ett risktagande på ett sätt som vi kanske inte har sett tidigare i åkerinäringen. Storlek kommer att vara en fördel för att kunna hantera nya investeringar och marknadsförändringar, och för att kunna skapa lönsamhet genom större volymer, spår Oscar Hyléen.

De stora strukturella utmaningarna lockar och intresserar honom. Han gissar att branschen kommer att se annorlunda ut i vissa delar om 10–15 år.

– Det som upptar mycket av mina tankar är företagandet och hur vi som näring kan stärka våra affärer i den pågående omställningen och digitaliseringen. Den tekniska utvecklingen inom energi, fordonshårdvara, autonomi och mjukvara innebär både hot och möjligheter för oss, och att den kommer förändra branschen är givet. Exakt hur och hur snabbt vet vi inte. Jag vill bidra till att stimulera branschens utveckling på de här områdena så att vi kan dra så stor nytta av dem som möjligt.

Efter ungefär en månad på posten har Oscar Hyléen gjort många positiva konstateranden.

– Jag har förstått att Sveriges Åkeriföretag och näringen för ett antal år sedan av vissa uppfattades som lite gnälliga, inte var så samordnade och inte heller var en samtalspartner för beslutsfattare i politiken och näringslivet. Det tycker jag är en bild och en position som har förändrats totalt under de senaste åren. Åkerinäringen är idag en konstruktiv och mycket efterfrågad part för politiker, myndigheter och övrigt näringsliv att samarbeta med. Det jag möter är en väl fungerande verksamhet, fantastiska medarbetare och väldigt duktiga och engagerade medlemsföretag. Att vi gör mycket rätt idag ger oss möjlighet att fokusera på nästa steg. Hur kan vi bli ännu mer inflytelserika och framgångsrika som näring och vad behöver vi lyckas med då?

Att tala med en röst även framöver tror Oscar Hyléen är viktigt.

– Det finns möjligheter att göra vår röst ännu mer kraftfull och att kommunicera och påverka ännu bättre. Vi är många som är engagerade i verksamheten och vårt påverkansarbete både ute i landet och centralt ska gå hand i hand.

Han tror också att det är viktigt med en bred representation och förankring i transportnäringen.

– Utifrån sett gör man inte så stor skillnad mellan ett budföretag och en grusbilsåkare. Transport som transport. I näringen tycker vi såklart att det är väldigt stora skillnader. Men vi behöver ha en bred representation av medlemmar. Från olika typer av transporter till olika typer av företag och från alla delar av landet. För det påverkar hur andra ser på vår legitimitet och trovärdighet som branschorganisation.

Vad upplever du att SÅ är allra bäst på idag?

– Jag upplever att SÅ är bra på att stödja det intresse som finns i branschen för att arbeta tillsammans för en bättre framtid och en starkare näring. Det finns ett enormt engagemang och en stark och genuin vilja bland våra medlemmar att satsa och gå framåt. Vi behöver fortsätta att kanalisera den här kraften på ett bra sätt, så att vi kan påverka förutsättningarna för branschen så gynnsamt som möjligt.

På vilka punkter ser du att SÅ:s roll kan stärkas?

– Vi behöver guida och stödja våra medlemmar ännu mer i energiomställningen. Det är väldigt komplexa frågor för företagen. Jag ser också att vi kan fördjupa och förstärka vår roll som påverkansaktör genom att bli ännu mer analysdrivna, ta fram konsekvensutredningar och förslag på lösningar som gynnar både oss och samhället i stort.  Sen är den digitala affärsutvecklingen ett område som kräver mer fokus.

Hur vill du sammanfatta branschens digitala och tekniska utmaningar?

– Åkerinäringen påverkas som alla andra branscher av snabb teknikutveckling, men den har olika betydelse beroende på om du är en stor eller liten marknadsaktör. Framdrift, autonomi och AI är de stora teknikfrågorna och de kommer att påverka alla. Vissa innovationer kommer att öppna helt nya möjligheter att effektivisera och förbättra våra erbjudanden. Andra delar kommer att utgöra reella hot. Generellt sett tror jag att techindustrin och transportnäringen måste hitta varandra bättre framöver så att vi kan dra större nytta av varandra. SÅ:s roll här måste vara att agera möjliggörare mellan teknikföretagen och näringen.

Ska branschen producera sin egen el?

– Det finns många duktiga entreprenörer i vår näring och några kanske vill satsa på helt nya affärsmöjligheter. Men generellt tror jag att vi gör rätt i att fokusera på att lösa de växande transportbehoven på marknaden där vi är skickliga och har mycket att göra.

Oscar Hyléen nämner också branschens kompetensförsörjning som en viktig fråga. För något år sedan var det den mest kritiska av alla enligt medlemsföretagen och den kommer att vara levande även framåt.

– Vi ska fortsätta jobba med att få fler att se en karriär inom vägtransporter som attraktiv. Frågan gäller inte bara chaufförer, transportledare och operatörer får viktigare roller och behövs också. Jag tror att det både finns ett matchningsproblem på vår arbetsmarknad och ett behov av att visa upp oss mer som de attraktiva arbetsgivare vi är. Sedan är detta inte en fråga som är unik för Sverige, kompetensförsörjningen är utmanande i hela Europa.

Han räknar med att vinterväghållningen, beskattningsfrågorna och frågan om rättvis konkurrens på vägarna kommer att kräva mycket fokus framåt. Tillsynen av mobilitetspaketets efterlevnad har seglat upp som en av huvudfrågorna efter att ha varit något nedtonad under implementeringsfasen de senaste två–tre åren. Det blir alltmer tydligt att efterlevnad och kontroll inte fungerar inom EU och Oscar Hyléen är fullt medveten om att det måste till en förändring och resursförstärkning om lagarna ska få avsedd effekt. Det är viktigt att branschen är en pådrivare och visar på lösningar och varför de behövs, anser han.

Oscar Hyléen tycker sig ha uppfattat att det har skett en förändring i åkerinäringens stolthet över det man gör. Den bilden har förstärkts när han nu hunnit åka runt och träffa ett flertal företag och medlemmar.

– Jag ser en växande insikt och tro på att man som åkare inte bara är betydelsefull som transportleverantör, utan att man dessutom har en rätt viktig roll att spela i hela samhällsutvecklingen och för tillväxten i Sverige.

Tror du att det kommer att krävas mer av åkeriägarna framöver?

– Ja, det tror jag. Energiomställningen och teknikutvecklingen prövar oss och våra köpare på helt nya sätt redan idag. Framtiden inom vägtransporter tillhör företagare som har viljan och förmågan att satsa framåt på ett klokt sätt.
 

Text & foto: Mats Hellström
 

Om Oscar Hyléen
Ålder: 48 år
Bor: Uppvuxen i Halmstad, bor numera på Kungholmen i Stockholm.
Familj: Sambon Karla-Therese, två barn, tre bonusbarn och en labrador.
Utbildning: Civilekonom från Lunds universitet och Paris IX Dauphine.  
Yrkesbakgrund: Vd och chef på några av marknadens ledande kommunikations- och påverkansföretag. Styrelseledamot i PR-näringens branschorganisation. Flera år inom logistiksektorn som chef på Postnord och uppdrag inom e-handeln. Lång erfarenhet från kapitalmarknaden och finansiella tjänster, bland annat från MTG och digitala bankverksamheter.
Gör på fritiden: Har ett stort musikintresse. Gillar att åka skidor och att jaga. Är lika hemtam i storstaden som på landsbygden.
Otippad erfarenhet/talang: Har jobbat som glasmästare. Vill ta CE-körkort under hösten.

 

Oscar Hyléen tillsammans med Sveriges Åkeriföretags ordförande Mikael Nilsson på scenen under årsmötesmiddagen i Jönköping i slutet av maj.