Förarbristen kan tredubblas enligt IRU

Publicerad ons, 11/16/2022 - 11:04

Bristen på buss- och lastbilsförare blir allt allvarligare i Europa, med en uppgång på 44 procent från januari till september i år. År 2026 kan hisnande 2 miljoner förare saknas i Europa, vilket skulle innebära en tredubbling av nuvarande behov.

Det är en allvarlig bild som IRU målar upp i sin senaste rapport. De viktigaste faktorerna bakom att förarbristen skenar är att efterfrågan på transporter fortsätter att öka och att ålderssnittet hos Europas förare höjs när allt för få unga förare tillkommer.

Den globala transportorganisationen skriver att den växande klyftan mellan pensionerade och nya förare kommer att leda till att antalet obesatta tjänster tredubblas. Om inget förändras och trenden håller i sig kommer hela 60 procent av de utannonserade tjänsterna inte att fyllas på lastbilssidan, och 50 procent av tjänsterna som bussförare.

Rapporten omfattar sex europeiska länder som tillsammans står för två tredjedelar av Europas godstransporter på väg, samt fyra länder för persontransporter.

IRU konstaterar att attraktiviteten i yrket är alarmerande låg, särskilt för unga kvinnor. Trots att löneläget är högt i förhållande till minimilönerna i respektive land. Man konstaterar också att ungdomsarbetslösheten samtidigt är hög i flera av länderna, liksom arbetslösheten för kvinnor. I Spanien är exempelvis bara 2 procent av lastbilsförarna kvinnor, trots att arbetslösheten bland kvinnor är hela 14 procent.

IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto säger i ett uttalande att förarbristen utgör ett stort hot mot kontinenten.

– Utan förare kommer Europas ekonomi, sociala rörlighet och klimatplan att stanna av. Men det finns beprövade lösningar, särskilt om industrin och regeringarna samarbetar.

Som hinder för att få fler att bli yrkesförare nämner IRU kvalifikationsåldern som ligger på 21–24 år i de flesta länderna. Höga licens- och utbildningskostnader är ett annat hinder. I Frankrike kostar ett lastbilskörkort 5 300 euro, och i Tyskland får man betala hela 9 000 för sitt busskörkort – alltså nästan 100 000 svenska kronor. Ytterligare en negativ faktor är säkerhetsaspekten som många tycker är viktig, särskilt kvinnor. Exempelvis är bara 3 procent av lastbilsparkeringarna i EU är certifierade som säkra, enligt IRU.

IRU presenterar i sin rapport 20 lösningar som just nu implementeras av vägtransportföreningar och företag. Man konstaterar också att myndigheter måste vidta åtgärder för att förhindra att bristen skenar ännu mer genom att exempelvis sänka åldersgränsen för att bli godkänd som förare till 18 år, subventionera licens- och utbildningskostnader och bygga fler och mer säkra parkeringsplatser för tunga fordon.

Bara en bråkdel av Europas lastbilsparkeringar är certifierade som säkra. Säkerhetsaspekten är en av många anledningar till att unga personer väljer bort föraryrket.