Försäljningen av ellastbilar under prognosen

Publicerad tors, 11/23/2023 - 17:13

Antalet ellastbilar blir allt fler på vägarna. Men i en artikel i tidningen Aktuell Hållbarhet flaggar Scania för att den starka ökningstakten nu bromsar in.

Tidningen presenterar uppgifter från myndigheten Trafikanalys som visar att antalet tunga eldrivna lastbilar ökade med en faktor på nio mellan 2020 och 2022. Den kraftiga ökningen måste ses i ljuset av att siffrorna utgår från en mycket låg nivå 2020. Man konstaterar att andelen nya elektriska tunga lastbilar hittills i år är omkring tre procent av de totala nyregistreringarna. Det innebär en fortsatt ökning med 80 procent under året, men själva ökningstakten har alltså gått ner kraftigt. Jessica Björkqvist på Scania gör i artikeln tolkningen att konjunkturen och höga räntor spelar roll, något som gör de betydligt dyrare ellastbilarna ännu svårare att finansiera. Ett statligt stöd som inte betalas ut fort nog antas också bromsa tillväxten, spår tidningen.

Scanias vd Christian Levin uppmanar nu politikerna att göra mer för att få fler att köpa eldrivna lastbilar. Tidningen hänvisar till en intervju i Sveriges Radio där han säger att ”Det går långsammare än vad vi hade räknat med och vad vi har investerat för”.

Jessica Björkquist pekar på vikten av att behålla klimatmålet för 2030 för transporter.

– Vi förespråkar att det ska bli kvar. Sverige är vår hemmamarknad, den är viktigt för oss, för det är här vi kan sätta fordon i drift och testa dem, säger hon i artikeln.

Scanias vd och koncernchef Christian Levin vill att regeringen ökar incitamenten att beställa eldrivna tunga lastbilar. Foto: Scania