Första helelektriska kyltransporten på 64 ton

Publicerad ons, 11/23/2022 - 14:37

I förra veckan genomförde Dagab de första leveranserna av kylda och frysta livsmedel med Scanias helelektriska lastbilsekipage på 64 ton. Lastbilen är världens första i sitt slag.

Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab samarbetar med Scania för att utveckla en fossilfri fordonsflotta. Bolaget var först i Sverige med att 2021 ta Scanias helelektriska tunga lastbil i drift och nu utvidgas samarbetet till att omfatta allt tyngre fordon.

Lastbilen utgår från Dagabs distributionscentral i Hisings Backa och levererar varor till Axfoods livsmedelsbutiker i Göteborgsområdet, men även till mindre enheter såsom bensinstationer och kiosker. Transporterna sker på flera distributionsrutter och med olika lastvolymer för att utvärdera driften. Räknat på minst två skift per dygn och en körsträcka på 350–450 km ger detta en årlig minskning av CO2-utsläppen med 200 ton jämfört med traditionell dieseldrift.

Lastbilens kylanläggning drivs av fordonets batterier medan kylningen i släpet sker med separata batterier. Kylningen är +2 grader medan frysvarorna fraktas i -24 grader. Tunga transporter av livsmedel som ska kylas är tekniskt utmanande, eftersom det krävs kompatibla gränssnitt mellan kraftuttag för temperaturreglering och smart integrering för att minimera energiåtgången både för lastbil och släp. Fordonet har därför starkare komponenter än Scanias serietillverkade ellastbilar. 

Dagab har helt upphört att köpa diesellastbilar och satsar på flytande biogas, utöver en gradvis elektrifiering av fordonsflottan.

– Jag är övertygad om att elektrifiering blir framtiden och utvecklingen går snabbt, säger Krister Kjellström som är fordonsansvarig på Dagab Inköp & Logistik.

– Vi har fördubblat batterikraften bara på några år. Nu gäller det bara att hänga med. Den gröna omställningen måste få kosta, investeringen är viktig för vår miljö. Om inte vi som är stora i branschen går i bräschen kommer inga mindre åkerier att våga satsa. Ibland måste vi vara förebilder.

Scania har levererat ett komplett system för laddning med mjuk- och hårdvara, installation där projektledning ingår. Det är Scania Sveriges första nyckelfärdiga system och omfattar Kempowers kraftskåp på 280 kW (350 kW) med tre laddpunkter invid lastkajer vid distributionscentralen samt ytterligare en laddplats på parkeringen för nattladdning. Laddningen kommer även att vara tillgänglig för andra åkerier som kör för Dagab. Installationen är utformad för att det ska gå att anlägga fler laddplatser eller öka kapaciteten i befintliga platser. 

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter. Initiativet leds av Closer och delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Föraren Krste Torkovski från Dagab genomförde den första matleveransen med Scanias helelektriska lastbil på 64 ton till Hemköp, Stora Höga i förra veckan. Det är enligt Scania världens första eldrivna kyltransport på 64 ton.