Första spadtaget för Julas nya jätteterminal

Publicerad fre, 06/09/2023 - 11:39

Bygget av Jula Logistics nya storterminal är igång. Investeringen uppgår till omkring en halv miljard kronor och innefattar även en ny ladd- och tankstation.

Jula Logistics är Jula Holdingkoncernens logistikbolag. Den terminal som nu börjar byggas i Falköping kommer att bli 87 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar cirka 17 fotbollsplaner.

− Här bygger vi nu en terminalanläggning med tågspår fram till porten. Det innebär att vi får in gods via järnväg som vi sedan enkelt, effektivt och snabbt kan hantera och föra vidare ut i världen. Satsningen kommer även att addera fler tågpendlar så småningom, säger Lennart Karlsson, vd på Jula Logistics.

Redan 2014 skapades den första tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Falköping. Därefter har fler tågpendlar succesivt adderats. Volymerna har efter hand ökat avsevärt och idag finns ett 70-tal aktörer som driver stora godsvolymer via Jula Logistics anläggning på Marjarp i Falköping, bland annat Volvo, Ikea och Mio.

 − Vår nya terminal ritar om logistikkartan nationellt. Här skapas nu bra förutsättningar för grön logistikomställning för bolag och verksamheter i hela Sverige, säger Lennart Karlsson.

På området ska också en publik laddstation med plats att ladda sex tunga el-fordon byggas.

Jula är bara ett av många bolag som utnyttjar de tågpendlar som går från Falköping. Nästan dagligen går tågpendlar till Göteborg, Duisburg (Tyskland) och Luleå. 

− De logistik- och lagerlösningar som vi erbjuder här är mycket hållbara. Den gröna uppsidan i dessa lösningar är extremt tydlig, säger Lennart Karlsson.

Den satsning som Jula Logistics nu gör är resultatet av bra samverkan med Falköpings kommun.

− Falköpings kommun har haft en mycket långsiktig strategi för Marjarpsområdet vilket skapat förutsättningar för oss att utveckla verksamheten, säger Lennart Karlsson.

Jula Logistics äger även Julas centrallager i Skara, norra Europas största logistikfastighet i sitt slag. Anläggningen är totalt cirka 178 000 kvadratmeter stor med den största solcellsparken som finns på ett tak i Sverige, med en total kapacitet om cirka 8MW.

Sedan 2015 använder Jula Logistics fordon som mäter 32 meter för transporter mellan Marjarp i Falköping och Julas centrallager i Skara. De extra långa lastbilarna är resultatet av en unik dispens som är resultatet av hårt arbete och en stark vision om hållbara innovativa transporter. Det som gör de extra långa lastbilarna viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv är att de kan ta två 40-fots containrar (istället för en normallång lasbil som bara kan ta en 40-fots container). Antalet transporter kan därmed halveras.

Initialt drevs de 32 meter långa transporterna med biodiesel. Men nu har Jula Logistics, i samverkan med lastbilstillverkaren Scania, börjat använda lastbilar som drivs med el från den egna solcellsparken. Nu tas således ytterligare ett viktigt steg mot att bygga hållbara logistiklösningar.

– Vi använder intermodala transporter, där varorna anländer med båt till Göteborg och lastas om till tåg som åker till Falköping. Därifrån fraktas godset med lastbil den sista sträckan till vårt lager i Skara. Att nu göra denna transportkedja ännu mer hållbar genom att använda eldrivna lastbilar med laddning från egna solpaneler är givetvis fantastiskt, säger Lennart Karlsson.

I satsningen som nu görs på den nya terminalen byggs även ett nytt 500 meter långt tågspår på området, vilket ger Jula Logistics ytterligare kapacitet att växa och utvecklas.

Redo att ta första spadtaget för den nästan 90 000 kvadratmeter stora terminalen.