Framtidens fordonstillverkare jobbar cirkulärt

Publicerad fre, 02/17/2023 - 10:23

Cirkulära värdekedjor är möjliga inom många producerande branscher. För fordonsindustrin kan det till och med innebära mångdubblad lönsamhet. Det är slutsatserna i en rapport som presenterades i höstas. Båda Scania och Volvo har anammat principen i delar av verksamheten, men det är långt kvar tills cirklarna är helt slutna.

I rapporten ”Driving Ambitions: The Business Case for Circularity in the Car Industri”, som Accenture, World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development tagit fram dras slutsatsen att bilindustrin kan öka sina marginaler med hela 20 gånger om de fullt ut använder sig av cirkulära värdekedjor i framtiden. Bedömningen förutsätter just full cirkularitet, vilket inte är det lättaste att uppnå, men siffrorna är förstås spännande. I en intervju med Dagens Industri spår Sofia Donaldson på Accenture att de företag som låter bli att anamma den cirkulära affärsmodellen helt enkelt inte kommer att klara sig i konkurrensen.

En grundläggande förutsättning för att kunna säkra full cirkularitet i en värdekedja är att ha långsiktig kontroll över de produkter man säljer. Det innebär att försäljningen av exempelvis en lastbil inte är det sista momentet för fordonstillverkaren. Lastbilen och dess komponenter behöver kunna återanvändas, repareras eller återvinnas och vara spårbara hela vägen så att det går att säkerställa att inget försvinner ur cirkeln. Inga delar ska hamna på villovägar eller deponeras.

För företagen är nyttan dubbel. Den potentiella ekonomiska vinsten ökar i takt med att de jungfruliga råvarorna blir dyrare och processerna och skalfördelarna för återanvändning och återvinning blir mer effektiva. Men företag med cirkulära affärsmodeller kommer också att ha en konkurrensfördel när kunderna blir allt mer miljömedvetna.

Så hur långt har då tillverkarna av tunga fordon kommit? En liten bit på vägen, men med det mesta framför sig, konstaterar Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

– Å ena sidan är det i sin linda, men andra sidan har det alltid varit en viktig del. Begagnade lastbilar har vi sålt länge, exempelvis, och vi brukar säga att en Volvolastbil består av ungefär 30 procent återvunnet material.

Lars Mårtensson Volvo Lastvagnar

Affärsområdet Volvo Energy är ett tydligt exempel på cirkulär affärsmodell. Genom detta kan fordonets batterier få ett nytt liv som energibärare i fastigheter eller andra sammanhang, när de inte längre duger för att driva fordonet. Först när batterierna är så uttjänta att de inte heller fungerar för detta ändamål återvinns de.

– Nu får vi en ny batterilagstiftning inom EU, där kraven skärps ordentligt för insamling, återvinning och hur mycket av ett nytt batteri som ska bestå av återvunnet material. Vi medverkar också i EU:s arbete om att utöka producentansvaret till tunga fordon. Genom EU tillkommer även ett ”batteripass” där information om batterier lagras. Det här är utmanande, men vi kommer ju ändå att fortsätta arbeta för att möta framtida krav från kunderna och försöka förbättra affärsmöjligheterna, konstaterar Lars Mårtensson.

– Jag vill inte prata siffror, men vi ser absolut en möjlighet att skapa affärsmöjligheter under hela lastbilens liv och efter.

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania, menar att elektrifieringen i sig kommer att bli en rejäl boost för utvecklingen av cirkulära affärsmodeller inom fordonsindustrin.

– Det blir mycket lättare att jobba med detta, mer logiskt eftersom materialet i en lastbil är så mycket dyrare. Alla kommer att vilja ha tillbaka batterierna.

Andreas Follér Scania

Dessutom, tillägger han, står användarfasen för 90 procent av all klimatpåverkan från fordonen i dag. I framtiden kommer det inte några utsläpp alls från avgasrören, och då börjar den slutliga jakten på riktiga nollutsläpp.

– Då måste vi anamma det cirkulära tänkandet, för att få bort utsläppen från produktionsfasen och från råvarorna.

Andreas Follér menar att effektivitet i produktionen, att inte slösa med resurserna och generera onödigt avfall, länge varit viktigt för Scania. Men cirkularitet handlar om mer än detta – att sluta hela cirkeln.

– Då måste vi ha kontroll, vi kan inte sälja en lastbil och nöja oss med det. En lösning är ju att sälja en tjänst i stället för en produkt, då blir den cirkulära omställningen lättare.

– Men jag måste vara ärlig och ödmjuk. Hittills har vi bara börjat krafsa på ytan av vad cirkularitet kan innebära för en fordonstillverkare.

Scanias arbete för att hitta framtidens affärsmodeller drivs också av insikten att det skapas allt fler flaskhalsar i produktionskedjan.

– I den värld vi har haft fram till nu, med billig fossil energi, ett överflöd med råvaror och dyr arbetskraft, så har inte cirkulariteten burit sig ekonomiskt. Men när råvarorna blir dyrare och alla tävlar om att få tag i dem så blir läget ett annat. De företag som hittar de smartaste sätten att loopa tillbaka dessa ämnen i produktionen kommer att vara framtidens vinnare.
 

Artikeln är publicerad i Svensk Åkeritidning nr 1 2023.

Text: Mats Hellström
Foto: Volvo Trucks, Scania

Batterierna är den mest värdefulla delen i en eldriven lastbil. Så kommer det också vara den dagen lastbilen slutar att rulla.