Fusk vid transportprov ska ge avstängning

Publicerad fre, 11/18/2022 - 08:57

Det ska bli möjligt att stänga av den som försöker fuska vid prov på transportområdet hos Trafikverket, enligt ett nytt regeringsbeslut. Ändringen träder i kraft 1 januari.

– Fusk vid till exempel förarprov är ett hot mot trafiksäkerheten och det ska vara kännbart för den som på olika sätt försöker vilseleda vid provet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De nya reglerna innebär att Trafikverket ska stänga av den som försöker vilseleda vid prov genom att till exempel använda otillåtna hjälpmedel. Den som blir avstängd får inte skriva prov på ett eller två år.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska Trafikverket särskilt beakta hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter.

I den beslutade regeländringen ingår också att utbildningsanordnaren ska rapportera varje delkurs i en fortbildning för yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Det innebär att uppgifter om genomförda delkurser finns registrerade hos Transportstyrelsen och att sista utbildningsanordnaren kan kontrollera att föraren har genomgått samtliga delkurser. Det minskar risken för att eleven lämnar förfalskade intyg från andra utbildningsanordnare inför slutrapporteringen.

Förordningsändringen som rör provfusk träder i kraft den 1 januari 2023 och ändringen av delrapportering den 1 juni 2023.