Göteborgs Hamn pilottestar vätgasgenerator

Publicerad fre, 03/22/2024 - 10:47

En vätgasgenerator har tagit plats i Göteborgs Hamn. Den är centrum i ett pilotprojekt som handlar om att försörja arbetet i hamnen med utsläppsfri el via en laddstation.

– Användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten, säger hamnbolagets innovationschef Viktor Allgurén.

Under de senaste veckorna har utsläppsfria grävarbeten utförts i ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturprojekt någonsin. Elen har kommit från en vätgasgenerator med en helt ny teknik som pilottestats i projektet, och poängen är att kunna skapa elförsörjningen till hamnverksamheten utan behov av uppkoppling mot det fasta elnätet.

Generatorn, som kommer från Hitachi Energy, är en skalbar och flyttbar plug-and-play-lösning som enkelt kan flyttas och användas omedelbart. Den innehåller bränslecellsmoduler, kraftelektronik, kylning, hjälpsystem och ett intelligent styrsystem.

Pilottesterna på det nya terminalområdet Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av vätgasgeneratorn på en faktisk arbetsplats. Generatorn har nu varit i drift i två veckor med grön vätgas från Linde Gas och den har gett el till en laddstation på plats som bland annat försett en eldriven grävmaskin från Volvo med el.

Göteborgs Hamn siktar nu på att minska hamnrelaterade CO2-utsläppen med 70 procent och stort fokus ligger på att skapa förutsättningar för sjöfartens och landtrafikens omställning genom fossilfri infrastruktur och tillgång till en mix av alternativa bränslen. Vätgas har en växthusgasreducerande potential i alla dessa delar. Det menar Viktor Allgurén, som är innovationschef på Göteborgs Hamn AB:

- I en blandad och energiintensiv verksamhet som en hamn är finns väldigt många användningsområden. Det kan vara som bränsle för lastbilar, lok eller hanteringsutrustning i terminalerna, för framdrift av fartyg, eller för att stötta elnätet när ett fartyg är elanslutet vid kaj. Så användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten.

En vätgasgenerator gör det möjligt att utföra fossilfria arbeten i miljöer där tillgången på el är dålig eller där elnätets belastning är hög. I Göteborgs Hamn finns många potentiella användningsområden för den här typen av anläggningar, exempelvis som avlastning vid höga belastningstoppar, som när flera närliggande fartyg är elanslutna vid kaj samtidigt.

Vätgasgeneratorn är placerad mitt i hamnområdet som nu byggs ut och förvandlas inom ramen för projektet Arendal 2.