Grönt ljus för 34,5 meter

Publicerad fre, 12/01/2023 - 11:03

Idag fredagen den 1 december blir det tillåtet att köra med 34,5 meter långa lastbilar på 590 mil av det svenska statliga vägnätet. Men antalet långa fordon blir få till en början.

Äntligen, tänker vissa inom transportbranschen. Kampen för högre maxlängder har varit lång och idag är det alltså grönt ljus för de första två godkända kombinationerna av fordonståg över 25,25 meter. Det rör sig om kombinationerna som av Trafikverket benämns A-dubbel och AB-dubbel, där en A-dubbel består av en dragbil och två semitrailrar på 13,6 meter vardera med en dolly som kopplar ihop dem – totalt 32 meter. En AB-dubbel är ett ekipage med en lastbil med skåp på 7,82 meter, en link-påhängsvagn som också är 7,82 meter och en semitrailer på 13,6 meter. Den når en totallängd på de maximala 34,5 metrarna. Båda ekipagen följer det europeiska modulsystemet för vägtransporter, EMS.

De stora fördelarna med längre fordon är lägre utsläpp, färre fordon på vägarna och bättre ekonomi i transporterna.

– Enligt våra beräkningar innebär detta att i kan minska utsläppen från den tunga lastbilstransporten med mellan fyra och sex procent, säger Sandra Nordahl som är enhetschef på Trafikverket.

Vägnätet som nu fått grönt ljus för 34,5 meter består av ett ”huvudvägnät” på 450 mil och omkring 140 mil statliga anslutningsvägar. Dessutom tillkommer ett stort antal kommunala anslutningsvägar som kommunerna varit med och pekat ut.

Fler kombinationer än dessa första två kommer att bli aktuella framöver, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen:

– Nu startar Transportstyrelsen en ny fas i föreskriftsarbetet för att kunna godkänna ytterligare kombinationer.

Det var efter en ändring i trafikförordningen som möjligheten öppnade sig att tillåta långa lastbilar på det svenska vägnätet. Sverige är, tillsammans med Finland som var allra först ut, föregångare på detta område i Europa. Det kommer dock ta ett tag innan de långa ekipagen blir en vanlig syn på vägarna med tanke på de nyinvesteringar som krävs.

Maxlängden för lastgilskombinationer har höjts. Här är ett ekipage som kört på dispens i hamnen i Göteborg en längre tid. Foto: Volvo Trucks