Hedin i samarbete med Motorbranschcollege

Publicerad fre, 01/20/2023 - 08:54

Hedin Mobility Group och kvalitetssystemet för fordonsutbildningar, Motorbranschcollege, har kommit överens om att samarbeta för att utveckla de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.

Motorbranschen är under stor och snabb förändring. När efterfrågan på elbilar, laddhybrider och vanliga hybridbilar ökar går också behovet av arbetskraft med nya kunskaper upp. Hedin Mobility Group har därför kommit överens med Motorbranschcollege om att stärka kompetensförsörjningen inom servicekompoetens för nya fordon. Motorbranschcollege är ett initiativ mellan arbetsgivare och fack som syftar till att möta kompetensbehovet inom fordonsbranschen, öka kvaliteten på utbildningen inom fordonsteknik och få fler ungdomar att söka till fordons- och transportprogrammet på gymnasiet.

 Samarbetet innebär ett engagemang från Hedin Mobility Group i några utvalda fordonstekniska gymnasieutbildningar som är certifierade av Motorbranschcollege, där koncernen erbjuder kompetensutveckling till yrkeslärare, tillgång till fordon och tar plats i lokala styrgrupper för att tillsammans med andra företag, politik och fack utveckla utbildningarna.

 – Vi är mycket glada över att en stor aktör som Hedin Mobility Group ansluter till samarbetet inom Motorbranschcollege för att ytterligare stärka de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. Det är glädjande att kunna lägga Hedin Mobility Group till den växande skara av företag i branschen som tecknar samarbetsavtal med oss”, säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

 

Om Motorbranschcollege
Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken.
Skolor som är certifierade Motorbranschcollege har tagit sig igenom sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:
- En säkrad kompetensförsörjning
- Ett nära samarbete med bransch och företag på orten
- Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
- Kompetensutveckling för yrkeslärare
- Tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
- Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Idag är 25 fordonstekniska gymnasieskolor certifierade Motorbranschcollege och det drivs genom ett samarbete mellan Transportföretagen och IF Metall.