Ja till HCT-transporter i EU-parlamentet

Publicerad ons, 03/13/2024 - 13:09

Europaparlamentet har röstat i frågan om HCT-fordon i transporter över landsgränserna. Det blev ett ja till den linje som de nordiska branschorganisationerna drivit och nu väntar förhandlingar med kommissionen och beslut av medlemsländerna.

Den nordiska transportnäringen har drivit på för att det ska vara tillåtet att använda långa fordon inte bara inom länder utan också i transporter mellan länder. Frågan har under en längre period varit uppe på dagordningen i EU och i tisdags var det dags för parlamentet att ta ställning i frågan om vikt och mått. Förslaget har varit att det ska vara möjligt att använda längre kombinationer än vad som annars är tillåtet över hela EU, om de två angränsande länderna båda är överens om det. För Sverige har transporterna mellan Finland och Sverige varit i fokus, eftersom båda länderna har mer tillåtande regler för vikt och dimensioner än de flesta EU-länder.

Omröstningen slutade i ett ja för förslaget om mer flexibla regler, något som inte minst glädjer den nordiska samarbetsorganisationen för vägtransporter NLA.

– Detta är ett viktigt steg framåt och NLA välkomnar stödet från parlamentsledamöterna. Att köra med tyngre, längre och högre kombinationer är det mest effektiva sättet för kommersiella vägtransporter att få ner bränsleförbrukningen, minska utsläppen och antalet lastbilar på vägen. HCV (högkapacitetsfordon, reds. anm.) bidrar också till att lindra Europas omfattande förarbrist samtidigt som de gör Europas vägar säkrare genom att minska antalet vägfordon, säger NLA:s ordförande Erik Østergaard.

Erik Erik Østergaard påpekar att Danmarks, Sveriges och Finlands regeringar har arbetat nära tillsammans för att säkerställa att de gränsöverskridande transporterna med högkapacitetsfordon, som fungerar mycket bra idag, kan fortsätta.

– Sammantaget innebär detta att våra medlemsföretag kan fortsätta utföra energieffektiva gränsöverskridande transporter som inte nödvändigtvis passar inom EMS-ramen, såsom transporter av jordbruksprodukter och livsmedel, transporter för skogsindustrin, tanktransporter, bulkkombinationer och entreprenörstransporter. Åkerierna kan göra detta med färre fordon och förare på vägarna samtidigt som de minskar CO2-utsläppen per transporterad pall. De slipper också göra kostsamma investeringar i ny utrustning för att transportera gränsöverskridande transporter i Norden.

Om NLA:s förslag att bibehålla dagens flexibilitet går igenom i det slutliga direktivet, kommer lastbilskombinationer med en totalvikt på 56 ton på sju axlar och 60 ton med modulära kombinationer fortfarande att kunna köra fritt mellan de nordiska länderna. För gränsöverskridande transporter mellan Finland och Sverige kan vikterna till och med gå långt över 60 ton. Den föreslagna ändringen från NLA gäller höjden och tillåter att fordonskombinationer går utöver EMS:s maximala höjdkrav på 4 m. Fordonen i Norden har en maxhöjd på 4,10 m i Danmark respektive 4,40 m i Finland, medan Norge och Sverige inte har någon höjdbegränsning alls.

En av förutsättningarna i förslaget är att en medlemsstat som tillåter transporter på sitt eget territorium med fordon eller fordonskombinationer med dimensioner som avviker från EU:s normala regler också tillåter cirkulation av s.k. MES-kombinationer. Medlemsstaten ska alltså se till att alla transportföretag drar nytta av rättvis och jämlik konkurrens, enligt förslaget.

Nästa steg är trepartsförhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet i juni 2024. Det reviderade direktivet kan som tidigast träda i kraft den 1 januari 2026.