Klart med stöd till lätta ellastbilar

Publicerad tis, 01/30/2024 - 22:19

50 000 kronor. Så mycket kan den som investerar i en lätt ellastbil få i stöd från och med 13 februari. Dessutom höjs takbeloppet för stöd till utsläppsfria tunga lastbilar till 25 procent av inköpspriset.

 

I sin höstbudget aviserade regeringen att man ämnar införa ett nytt investeringsstöd för lätta eldrivna lastbilar. Nu har stödet klubbats och det innebär att den som köper en lätt ellastbil kan få upp till 50 000 kronor i stöd per lastbil. Beloppet kommer dock att trappas ner successivt och fasas ut redan i slutet av 2025. Regeringen gör också en särskild satsning på utsläppsfria tunga lastbilar som förutom differentierade stödnivåer även får ett höjt takbelopp om 25 procent av inköpspriset.

– Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Förutom detta har regeringen nu säkerställt att även fordonsgaslastbilar kan få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse som trädde i kraft vid årsskiftet.

Ändringarna, som görs inom ramen för Klimatpremien, träder i kraft den 13 februari 2024. Mer information om stödet kommer att publiceras på Energimyndighetens webbplats. Under 2023 var 19 procent av alla nyregistrerade lätta lastbilar eldrivna, och under januari i år var andelen 26 procent.

 

Mercedes-Benz elektriska Sprinter-modell är nu möjlig att köra med statligt stöd.