Kranpunkten investerar i nya ellastbilar

Publicerad fre, 09/22/2023 - 08:50

Våren 2022 driftsatte lyftmaskinuthyraren Kranpunkten den första eldrivna lastbilen i verksamheten. Satsningen har fallit väl ut och nu tar Kranpunkten nästa steg genom att införskaffa ytterligare två ellastbilar för hållbara maskintransporter i Stockholm och Malmö.

– Användningen av ellastbilar för maskintransporter är en åtgärd för att minska Kranpunktens avtryck inom ett område där vi har vår största miljöpåverkan. Våra erfarenheter med den första ellastbilen i Göteborg visar att även våra kunder värderar möjligheten till mer hållbara leveranser högt, säger Andreas Wåhlander, regionchef Kranpunkten Väst.

Kranpunkten växlar nu alltså upp omställningstakten ytterligare genom två nya ellastbilar för transporter till kunder i Stockholm och Malmö. Därmed kan kunder i Sveriges största städer erbjudas ett helt elektriskt alternativ; med en hyrmaskin som drivs och laddas med grön el och transporteras till och från arbetsplatsen tyst och helt utan utsläpp. Lastbilarna beräknas tas i drift under det första halvåret 2024.

Kranbilens första ellastbil servar kunderna i Göteborg sedan 1,5 år tillbaka.