Minskad godsmängd i hamnarna

Publicerad fre, 12/01/2023 - 08:26

Under tredje kvartalet minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med fem procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det visar ny preliminär statistik från Trafikanalys.

– Framför allt är det lastbilsgods i utrikes sjötrafik och torr bulk, såsom jord, sten, grus och sand i inrikes sjötrafik som har minskat jämfört med fjolårets tredje kvartal, säger Björn Tano, statistiker.

Den totala godshanteringen i de svenska hamnarna sjönk med 5 procent, från 41,7 miljoner ton till 39,7 miljoner ton.

I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 4 procent, till 33,5 miljoner ton. Det var framför allt gods lastat på lastbilar/släp som gick ner. Den godsmängden minskade med 8 procent från 10,0 till 9,2 miljoner ton. Senast den var under 10 miljoner ton var andra kvartalet 2021.

I inrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 10 procent, till 6,3 miljoner ton. Det var främst lasttypen torr bulk, såsom jord/sten/grus/sand, som bidrog till minskningen. Den minskade, från höga nivåer kvartal 3 2022, med 23 procent från 3,3 till 2,6 miljoner ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas två gånger i redovisad statistik, detta för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna. Passagerare på kryssningsfartyg ingår. 

På grund av säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år, och därmed inte med föregående kvartal.

Göteborgs hamn är den hamn som tar emot störst godsmängder i Skandinavien.