Nattleveranser i Stockholms nya miljözon

Publicerad fre, 05/31/2024 - 10:12

31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i Stockholms city. Nu slopar staden förbudet mot nattleveranser i området.

Tjugo kvarter i innerstan reserveras från den 31 december för fordon med låga utsläpp. Syftet är i första hand att förbättra luften, men utfasningen av fossila fordon öppnar också nya möjligheter för tysta leveranser.

– I Stockholm är det förbjudet att köra tunga lastbilar sent på kvällen, under natten och tidigt på morgonen. Det bullrar för mycket när människor försöker sova. Miljözonen innebär att området bara får trafikeras av tystare fordon. Därför har vi beslutat att tillåta leveranser dygnet runt, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Beskedet innebär att lastbilar som väger mer än 3,5 ton inte bara får köra i miljözonen under de vanliga tiderna på dagen och kvällen, utan också mellan kl. 22 och 06. Stadens förhoppning är att förändringen ska minska trängseln på vägarna i innerstan.

– På natten är gatorna tommare, vilket betyder att företag kan leverera dubbelt så mycket på samma tid. När fler använder gatorna på natten minskar också trängseln under dagen, när trafiken är som mest intensiv. Resultatet blir att vägarna används mer effektivt, säger Lars Strömgren.

Kungsgatan i Stockholm, en av gatorna som avgränsar den nya miljözonen. Foto: Istockphoto.com