Pär Boman föreslås som ny ordförande i Volvo

Publicerad fre, 09/22/2023 - 10:20

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Pär Boman utses till ny ordförande i bolaget. Han är idag ordförande i valberedningen.

Valberedningen i AB Volvo består av representanter för fyra av bolagets största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 16,1 procent av aktierna och cirka 39,7 procent av rösterna, och styrelsens ordförande Carl-Henric Svanberg. De ledamöter som representerar de största ägarna är Pär Boman (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Carina Silberg (Alecta) och Anders Algotsson (AFA Försäkring).

Nyligen aviserade AB Volvos nuvarande styrelseordförande Carl-Henric Svanberg att han avböjer omval och nu föreslås alltså Pär Boman bli ny ordförande.

– Pär Boman har lång erfarenhet från flertalet styrelser i svenska börsbolag inom olika branscher och är en erkänt mycket skicklig ledare, säger Anders Oscarsson, ledamot i valberedningen för AB Volvo.

Om stämman röstar för Pär Boman kommer han också att avgå som styrelseordförande i valberedningen, men kvarstå som ledamot i egenskap av styrelsens ordförande. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras i god tid före årsstämman 2024.