Peab först med helt eldriven asfaltsläggning

Publicerad fre, 09/15/2023 - 09:32

Peab Asfalt har som första bolag i Sverige börjat lägga asfalt med enbart eldrivna maskiner. Landets första helelektriska projekt på asfaltområdet innebär inte bara lägre utsläpp utan också en mer trivsam arbetsmiljö.

De första testerna med enbart eldrivna maskiner genomfördes i ett bostadsområde i Järfälla. Koldioxidutsläppen för projektet ska enligt uppgift ha minskat med 5676 kilo, arbetsmiljön förbättrades avsevärt och underhållskostnaderna blev lägre.

– Det här är ett framtidsprojekt som erbjuder en nästan tyst arbetsmiljö för våra medarbetare. Just nu går fyra av våra maskiner helt på el, och det här är bara början, säger Fia Malmqvist, arbetschef på Peab Asfalt.

Att det går att lägga asfalt utan störande buller är särskilt värdefullt i innerstadsmiljö där närhet till exempelvis skolor, omsorgsboenden och sjukhus gör det angeläget att hålla ljudnivån så låg som möjligt. Användningen av så kallad eco-asfalt minskar klimatavtrycket ytterligare, vid sidan av de minskade utsläppen från fordonen.

Peab Asfalts mål är att vara klimatneutrala år 2045.

Järfälla är platsen för Peab Asfalts första helt eldrivna asfaltsläggningsprojekt.