Premiär för eldriven skogstransport

Publicerad ons, 03/08/2023 - 11:10

SCA:s världsunika fullstora eltimmerbil har sedan i somras använts för transport mellan terminal och industri. Nu har den också kört sin första rutt direkt från avverkningsplatsen i skogen till industrin.

– Just den här timmerbilen sparar cirka 55 000 kilo koldioxidutsläpp varje år och det körs en väldigt stor volym tunga transporter från skogen varje år. Det här är ett första steg mot att kunna ställa om på bredare front och där kan stora klimatnyttor skapas, säger Susanne Rutqvist, ansvarig för att leda SCA:s klimatarbete.

SCA, Scania och forskningsinstitutet Skogforsk har ett gemensamt projekt där världens första fullstora eltimmerbil används och studeras i Västerbotten. Sedan sommaren 2022 har fordonet, som vid normal lastning körs med en totalvikt om 64 ton, använts på slingan mellan terminalen i Gimonäs och SCA:s bruk för förpackningspapper i Obbola utanför Umeå.

– Den har fungerat väldigt bra och feedbacken från förare har också varit positiv både när det gäller köregenskaper och att den ger en tystare arbetsmiljö. Det har i sin tur gjort att vi blev nyfikna på att även testköra med last på skogsvägar för att kunna analysera möjligheterna att elektrifiera även ute i skogen, säger Susanne Rutqvist.

I slutet av förra veckan genomfördes första transporten från skogen då timmerbilen körde från en avverkningsplats i Djäkneböle i Västerbotten. Det blev två olika transporter, den ena med en totalvikt på 64 ton och den andra med en totalvikt på 70 ton. På plats för att utvärdera körningen fanns bland annat forskare från Skogforsk.

Susanne Rutqvist konstaterar att projektet, trots att det ännu inte är färdigt, gett tydliga insikter i utmaningar med elnätet. Exempelvis har SCA inte kunnat uppföra en laddstation på terminalen i Gimonäs, vilket innebär att eltimmerbilen bara kan laddas på Obbolas industriområde.

– Vi har jobbat framgångsrikt för fossilfrihet på våra industrier och det är uppenbart att näringslivet både vill och kan ställa om även de tyngsta vägtransporterna. Just nu är elinfrastrukturen det största hindret och det behöver skapas förutsättningar att ladda på terminalerna, säger Susanne Rutqvist.
 

Om projektet
Projektet med den elektriska timmerbilen drivs av SCA, Scania och Skogforsk och är en del av Reel, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet leds av Closer och delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Susanne Rutqvist framför den eldrivna timmerbilen.