Privatbilister ser långsammare övergång till el

Publicerad fre, 05/10/2024 - 09:24

Allt fler tror att det kommer dröja längre innan en majoritet av personbilarna på Sveriges vägar är rena elbilar. Det en av slutsatserna när Circle K för tredje året i rad tar pulsen på fler än 3 000 svenska bilisters attityd till elbilar och omställningen.

För två år sedan trodde 23 procent av de svarande i undersökningen att fler än häften av bilarna som rullar i Sverige kommer att vara elbilar 2030. Förra året hade andelen minskat något till 19 procent och i årets undersökning är det bara 10 procent som tror på en så pass snabb omställning.

Circle K:s årliga undersökning, som görs i samarbete med Kantar Media, visar över lag på en nedåtgående trend i tron på att elbilarna ska ta över inom kort. 34 procent av svenskarna tror att majoriteten av bilarna kommer vara elbilar först ”någon gång efter 2035” och 19 procent menar att de blivit mer negativt inställda till elbilar under året som gått. En siffra som förra året var 13 procent.

– Vi vet att nybilsförsäljningen gått ner, vilket märks främst på privatmarknaden för elbilarna. Nu visar vår undersökning på en nedåtgående trend även när det gäller attityden till elbilarna i sig och det är oväntat att så pass många uppger att de blivit mer negativt inställda, säger Erika Albansson Söderlund, kommunikationschef på Circle K. 

En återkommande fråga i debatten är hur pass mycket den slopade elbilsbonusen påverkat försäljningen av elbilar. I förra årets undersökning uppgav 65 procent att den slopade bonusen inte påverkade deras syn på eventuellt byte till elbil, medan 23 procent sa att avsaknaden av bonus lär fördröja bytet. I årets undersökning ställdes frågan ”Skulle du vara mer benägen att köpa en elbil om det återinfördes en klimatbonus?”. Hela 40 procent svarar ja på den frågan. Skillnaderna mellan åldrar är ganska stor, där 52 procent i gruppen 18–34 år svarar ja, jämfört med exempelvis 28 procent i åldern 56–79 år. 

På frågan om man tycker att staten ska subventionera privatpersoners inköp av rena elbilar svarar 35 procent ja och 50 procent nej. Skillnaden mellan åldersgrupper är inte lika tydlig här, men siffrorna tyder på att ju yngre man är desto mer anser man att staten ska betala.

– Vår tolkning av siffrorna är att en återinförd klimatbonus skulle öka intresset att byta till elbil, men det är inte alldeles självklart att man tycker att en bonus per automatik är bra. Att slopad bonus påverkat takten på omställningen råder det dock inga större tvivel om, säger Erika Albansson Söderlund. 

Enligt undersökningen är den vanligaste orsaken till att inte köpa elbil det högre inköpspriset. Hela 64 procent säger i år att det är den främsta orsaken till att inte skaffa elbil, att jämföra med förra årets 58 procent. 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Media webbpanel (Sifopanelen) under perioden 1–12 mars 2024. Totalt intervjuades 3121 personer i åldern 18–79 år, som har körkort och kör ett fordon med fossilt bränsle. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Medias webbpanel.

Elbilarna blir allt fler, men tron på en mycket snabb omställning av hela fordonsflottan har fått sig en törn. Det visar en undersökning beställd av Circle K. Foto: Istockphoto.com