Regeringen i myndighetsmöte om oseriösa transporter

Publicerad mån, 05/15/2023 - 14:59

Idag träffas Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och flera myndighetsföreträdare för att diskutera kontrollverksamheten för yrkestrafik.
– Vi hoppas att det här mötet kan vara starten på bättre samordning och mer resurser, säger Ulric Långberg på Sveriges Åkeriföretag.

Konkurrensen från oseriösa, ofta utländska, transportföretag har varit en av de viktigaste frågorna inom transportnäringen i många år. Implementationen av EU:s mobilitetspaket har satt juridiska ramar för bättre ordning, men resurserna för att kontrollera att reglerna efterlevs är ännu otillräckliga enligt många i branschen.

Idag måndag träffar Landsbygds- och infrastrukturdepartementet företrädare för flera myndigheter för att diskutera konkurrensvillkoren och hur man ska komma till rätta med den oseriösa verksamheten. En viktig samtalspunkt är hur kontrollverksamheten ska ske och hur samverkan mellan myndigheterna kan stärkas. Vid mötet deltar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och andra representanter för regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna samt samarbetspartiet Sverigedemokraterna.

– Äntligen. Vi har i många år pekat på behovet av att synka det här arbetet mellan myndigheter. Det har gjorts undersökningar på hur det borde skötas, men det har ännu inte blivit något av det. Nu hoppas vi att det här mötet kan vara starten på bättre samordning och mer resurser till kontrollverksamheten, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.