Ris och ros till nya miljözonen

Publicerad ons, 06/19/2024 - 11:26

Vid nyår får Stockholm sin första miljözon klass 3.
– Det är positivt att staden tar ledartröjan för att förbättra luftkvaliteten och minska utsläppen, men det vore bättre med en längre tidsram, säger Jacob Hartman på Sveriges Åkeriföretag.

På nyårsafton blir det olagligt att köra med personbilar som kan gå på bensin eller diesel i Stockholms nya miljözon mitt i city. Reglerna är tuffa även för tyngre fordon, men där tillåts laddhybrider med utsläppsklass Euro 6. Den absoluta majoriteten av de tunga fordonen i Stockholm har dock fortfarande dieselmotor. Jacob Hartman, regionchef på Sveriges Åkeriföretag i Stockholm, menar att det är möjligt att klara av leveranserna. Men att de nya reglerna ändå ställer till det.

– Det finns aktörer som kan göra det här, men transportköparna måste acceptera att det blir dyrare. De snabba puckarna är också ett problem. Många företag har svårt att ställa om med så kort varsel.

SÅ har en positiv inställning till miljözon 3, under förutsättning att staden har planer och svar på vissa viktiga frågor. Dessa kan sammanfattas i fem punkter:
Infrastrukturen: Att det finns laddning och tankning tillräckligt nära zonen.
Regelefterlevnaden: Det är väldigt viktigt att de som bryter reglerna inte går fria.
Bred samhällsnytta: Så att målen helgar medlen.
Beredskapsperspektiv: Att leveranserna kan fungera även vid en samhällsstörning.  
Tidsramen: Att den är tillräcklig för att även mindre aktörer ska kunna vara med, inte bara de stora med allra störst resurser.
 

Jacob Hartman påpekar att man idag ser Euro 5-fordon rulla genom stan.

– Regelefterlevnaden fungerar alltså inte ens i miljözon 1. Får man inte kontroll på detta så serverar man frukost på sängen till aktörer som konkurrerar osunt. Jag anser att offentliga aktörer har ett ansvar att se till att deras regelverk inte bäddar för osund konkurrens.

Att skapa miljözoner är inte en dålig idé i grunden, men införandet har inte skett på ett optimalt sätt, menar Jacob Hartman.

– Det vore bättre med en längre tidsram där man ger aktörerna tid för att slussas in i det här. Det har snackats om miljözoner i Stockholm under många år, och självklart måste alla åkerier vara medvetna om att vi går mot en elektrifiering av stora delar av våra transporter. Men steget att investera tar man först när man vet vilka regler som kommer att gälla. Nu har vi fått väldigt liten tid att anpassa oss.

Det som ändå är bra, enligt Jacob, är att det är staden som implementerar detta. Det innebär samma regler för alla, inklusive transportköpare, vilket ger möjligheter vid förhandlingsbordet. Det kommer också gå att söka dispenser för vissa fordon där el och gas inte finns som alternativ samt för fordon som ännu inte levererats.

Men det finns också farhågor om att införandet av miljözoner kan öka trafikmängden.

– Stockholm arbetar med att minska fordonsrörelserna med hälften, men miljözonen kan komma att skapa en förflyttning till lätta fordon. Vi hoppas staden ser till att gynna transporteffektivitet under implementeringen.

Kungsgatan stör den nordliga gränsen för Stockholms kommande miljözon 3. Foto: Istockpoto.com