Scania lånar 175 miljoner euro till utveckling av elektriska fordon

Publicerad ons, 01/25/2023 - 17:54

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Scania CV AB har ingått avtal om ett åttaårigt lån på 175 miljoner euro för att finansiera Scanias FoU-investeringar i nya elektriska lastbils- och bussmodeller.

Scania lanserade sin första hybridbuss 2014, sin första hybridlastbil 2016 och den första helt batterielektriska lastbilen 2020. 2030 ska minst 50 procent av den totala fordonsförsäljningsvolymen bestå av elektriska fordon. Det kräver stora resurser till forskning och utveckling och nu tillförs lastbilstillverkaren 175 miljoner euro som en delfinansiering av Scanias investeringar i forskning och utveckling fram till 2024, med syfte att utveckla nya elektriska buss- och lastbilsmodeller.

– Den gröna omställningen i transportsektorn kräver betydande investeringar i FoU och produktutveckling. Detta lån är en viktig komponent för att öka elektrifieringen i den nordisk-baltiska regionen, säger André Küüsvek, verkställande direktör för NIB, enligt ett pressmeddelande från NIB.

Om NIB
Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna.