Sex frågor till Sveriges Åkeriföretags nye vd

Publicerad fre, 04/26/2024 - 11:28

Den andra maj kliver Oscar Hyléen på jobbet som vd för Sveriges Åkeriföretag. Svensk Åkeritidning ringde upp en taggad 48-åring som ser en bransch med stora förändringar framför sig.

Hej Oscar, vem är du?
– En hallänning på 48 år med sambo, två barn, tre bonusbarn och hunden Flora. Jag har ett stort musikintresse, gillar att åka skidor och att jaga. Bor sedan 25 år i Stockholm och trivs i storstaden, samtidigt som jag värdesätter att ha en nära kontakt med mitt ursprung och landsbygden. Jag har alltid vurmat för både stad och land. 

Vad har du för bakgrund?
– Jag har drivit företag och jobbat med kommunikation och opinionsbildning på flera stora kommunikationsföretag. Jag har också lång erfarenhet från kapitalmarknaden och finansiella tjänster, bland annat från MTG och de digitala bankverksamheter där jag har varit företagsledare under senare år. Dessutom har jag ett antal år inom logistiksektorn som chef på Postnord, och erfarenhet från e-handeln från flera olika uppdrag. 

Vad engagerar dig i yrkeslivet?
– Jag är nog en väldigt engagerad person och jag tror på ständig utveckling och rörelse. Den dagen du eller verksamheten slutar vara nyfiken, framåtblickande och ha koll på din omvärld är du fel ute. Sen är jag i grunden väldigt passionerad i frågor som rör samhälle och företagande.

Vilka erfarenheter och färdigheter tror du att du kan dra mest nytta av i rollen som vd för Sveriges Åkeriföretag?
– Det viktigaste är kanske bredden av erfarenheter. Jag kan triangeln av å ena sidan kommunikation, opinionsbildning och lobbying, å den andra hur man leder företag, utvecklar affären och får ihop det på sista raden, och jag kan kapitalfrågorna. Allt detta är viktigt för att kunna stödja åkeriföretagen. En hel del av det jag varit inblandad i genom åren har dessutom legat i korsningen mellan handel och transporter.

Vad har du sett för utmaningar för branschen så här långt?
– Det som är särskilt intressant är att logistiksektorn och åkerinäringen står i början av ganska stora förändringar, till följd av teknisk utveckling, ökad digitalisering och den pågående energiomställningen. Det gör att vi måste jobba på både kort och lång sikt för att våra företag ska stödjas på bästa sätt framöver. Jag tycker mig se att vi bara skrapat på ytan av digitaliseringen. Vi behöver stimulera branschens utveckling här så att våra medlemmar kan dra bättre nytta av den. Det är också väldigt viktigt att åkerinäringen håller sig framme och aktivt påverkar infrastrukturutvecklingen och utvecklingen för energiomställningen. Sen måste vi fortsätta jobba med att få fler att se en karriär inom vägtransporter som attraktiv. Allra närmast har vi givetvis frågorna om vinterväghållning och mobilitetspaketets efterlevnad och kontroller. Här behöver det ske en förändring. 

Var det självklart att ta den här rollen när du fick erbjudandet?
– Ja, det kändes väldigt logiskt och angeläget med tanke på de spännande utmaningar och förändringar som branschen står inför. Jag har inte tvekat en sekund.

Oscar Hyléen, snart vd för Sveriges Åkeriföretag.