Självkörande fordon kan vara dåligt för folkhälsan

Publicerad ons, 11/16/2022 - 11:34

Om självkörande fordon blir vanligt på gatorna i framtiden kommer färre att välja att promenera eller cykla, visar en ny forskarstudie från KTH. Mest påverkan kommer tekniken att ha på barn och personer i förorter och stadsnära kommuner.

– Fler kommer att ta bilen även kortare sträckor som till skolan och matbutiken. Och kombinationen av minskad vardagsmotion och ökade föroreningar leder till sämre folkhälsa, säger KTH-forskarstudenten Erik Almlöf som varit med i att genomföra studien.

Forskargruppen på KTH har ställt sig frågan ”Vilken inverkan kommer självkörande teknik att ha på Stockholms transportsystem?” Nu är studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research Part A.

– Tidigare forskning kring självkörande teknik har fokuserat på hur tekniken kan förverkligas, och på att den kommer att kunna underlätta jobbpendling. Vi kom istället fram till att det är fritidsresandet som påverkas allra mest av framtidens självkörande fordonstrafik. Det är självklart positivt att människor enklare kan resa till vänner eller fritidsaktiviteter, men det kan även ge negativa konsekvenser i samhället, säger Erik Almlöf.

Enligt den aktuella studien är det särskilt de som bor i förorter och stadsnära kommuner som kan komma att välja den självkörande tekniken om den blir ett lättillgängligt färdmedel. Och det är barn och ungdomar som i ökad utsträckning kommer att kunna välja att åka med självkörande fordon framför att gå eller cykla.

– Jag tror ingen vill ha en framtid där barnen exempelvis alltid väljer att enkelt åka med en självkörande bil till skolan eller kompisar istället för att cykla. Barn ska ges alla chanser att röra på sig, säger Erik Almlöf.

I skenet av forskningsstudiens resultat vill han uppmana politiker och beslutsfattare att prioritera en mer övergripande stadsplanering framför en fristående transportplanering.

– Vi måste som samhälle tänka över hur vi egentligen vill använda den självkörande tekniken. Vi kan inte förbjuda biltrafik, den har sin plats. Men gång- och cykeltrafik har också sin, och ger positiva bieffekter.

Dessutom, påpekar han, leder ökad fordonstrafik till mer trafikbuller och ökade utsläpp.

– Vi får inte till en hållbar inriktning över huvud taget om vi som samhälle välkomnar all självkörande ny teknik rakt av. Vi måste noga se över de långsiktiga konsekvenserna, de verkliga samhällseffekterna.

I nästa steg av forskningsprojektet planerar Erik Almlöf att studera självkörande bussar som trafikerar Barkarby utanför Stockholm, och intervjua passagerare och bussförare om hur de upplever den nya tekniken.

– I tidigare studier som jag tagit del av har teknikanvändarna antingen visat sig vara antingen ”jätterädda” eller tyckt att tekniken är spännande. Jag vill borra lite mer i attityderna för att se vad medborgare tycker egentligen – här finns sannolikt mer information än bara de två lägena negativt och positivt.

 

Om studien
Studien som forskargruppen vid ITRL-labbet på KTH genomfört publicerades i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research Part A i början av oktober och heter ”Will leisure trips be more affected than work trips by autonomous technology? Modelling self-driving public transport and cars in Stockholm, Sweden”.

Erik Almlöf på KTH har tillsammans med forskarkollegor undersökt hur självkörande fordon kan komma att påverka vår hälsa. Foto: Mikael Sterner