Skarpare regler för studentflak

Publicerad tors, 05/25/2023 - 16:33

Vid årsskiftet förtydligades reglerna som gör det möjligt att genomföra flakåkning i samband med exempelvis studentfiranden. Åkningen får nu bara ske i direkt anslutning till själva arrangemanget.

Normalt är det inte tillåtet att åka med ett fordon och sitta på en plats som inte är inrättad för passagerare att sitta på. Det är inte heller tillåtet att färdas fler i ett fordon än vad det är registrerat för. Men Transportstyrelsen medger undantag från bestämmelserna om det sker i samband med en skolavslutning, karneval eller motsvarande.

– Studentflaksåkning har en lång tradition i Sverige och vi tycker att den ska få finnas kvar. Samtidigt är det angeläget att vi minskar risker i så stor utsträckning som det är möjligt. Genom att följa våra regler menar vi att det är rimligt att det finns undantag för enstaka tillfällen, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

För att undantaget ska gälla måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat får man inte vara så många på ett flak att det kan uppstå fara. Det måste finnas skyddsräcken eller motsvarande som hindrar passagerare att falla av och säten eller bänkar ska sitta fast. Passagerarna ska också kunna kontakta föraren direkt om något händer. Används mobiltelefon måste samtalet vara uppkopplat under hela färden. Dessutom är övre hastighetsgränsen för ekipaget 20 km/tim.

Transportstyrelsen valde under förra året att se över de regler som möjliggör undantaget. Avsikten var att göra det enklare att bedöma och förstå vad som är okej och inte.

– Från och med nu är det bara tillåtet med flakåkning i direkt anslutning till själva skolavslutningen. Det har tidigare funnits problem med att man åkt studentflak långt före och efter tillställningen på ett sätt som inte varit motiverat. Därför har vi nu valt att styra upp och tydliggjort vilka regler som gäller, säger Niclas Nilsson.

Läs hela kravlistan på Transportstyrelsens webbplats.

Det bör vara glesare mellan studenterna än så här på flaket. Foto: Adobe Stock