Skatten på bensin och diesel sänks

Publicerad fre, 09/08/2023 - 10:32

Under en pressträff på torsdagen meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att man planerar att sänka skatten på bensin och diesel vid årsskiftet. Bensinpriset kommer att påverkas mest genom en sänkning på 1,64 kronor inklusive moms jämfört med tidigare planerade nivåer, medan det handlar om 43 öre för dieseln.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt Priset var inte tydliga med exakt vilken skatt som ska sänkas, men det kommer enligt regeringens promemoria att handla om energiskatten. Sänkningen av den blir 1,31 kronor för bensin och 34 öre för diesel, jämfört med vad skatten skulle varit om tidigare planerade nivåer gällt. Jämfört med 2023 blir dock den sammanlagda sänkningen av energiskatten och koldioxidskatten betydligt mindre för främst bensin, ca 60 öre, eftersom skatterna skulle ha indexerats upp. Med momsen inräknat blir skillnaden 1,64 kronor för bensin och 43 öre för diesel.

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag, menar att skattesänkningen har marginell påverkan på åkerierna. Den tidigare aviserade sänkningen av reduktionsplikten kommer däremot ha både negativa och positiva effekter på näringen.

– Vi är generellt för att åkeriernas kostnader för drivmedel minskar så att svensk transportnäring får mer jämbördiga konkurrensvillkor jämfört med våra grannländer. Skattesänkningen som aviserades idag kommer dock inte ha någon betydande effekt på åkerinäringen. Tyvärr riskerar däremot den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten utöver att sänka priset på diesel också att bromsa åkerinäringens omställning till fossilfria transporter. Många åkerier har klimatåtaganden mot sina kunder och det blir nu förhållandevis dyrare att uppnå dem.

För att omställningen till fossilfria tunga transporter ska fungera behövs därför andra åtgärder som minskar kostnadsgapet mellan att köra på konventionell diesel och fossilfria alternativ. Sveriges Åkeriföretag är därför mycket positiva till regeringens besked om utökade investeringsstöd för bland annat fossilfria tunga fordon och laddinfrastruktur.