Starkt stöd för minskad klimatpåverkan i offentlig upphandling

Publicerad fre, 06/02/2023 - 09:45

Nästan varannan person tycker att den offentliga upphandlingen ska påverka klimatet så lite som möjligt, även om det blir dyrare. Det visar en Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt.

Myndigheter, regioner och kommuner handlar varje år upp varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor. En Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt visar att tre av fyra svenskar vill att offentligt upphandlade varor och tjänster har så lite klimatpåverkan som möjligt. Nästan varannan person tycker att de ska påverka klimatet så lite som möjligt, även om det blir dyrare. Endast 12 procent svarar att den offentliga upphandlingen inte ska ha en sådan roll.

– Det här är ännu ett kvitto på att folket vill öka tempot i klimatomställningen, precis som näringslivet. Nu är det upp till politikerna att visa vägen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

En kommun som ställt klimatkrav i sin upphandling är Östersunds kommun. Inför bygget av en ny förskola ställde de krav på utsläppsfria maskiner, vilket lett till att de tillsammans med Volvo och Skanska kommer att inviga EU:s första elektrifierade byggarbetsplats den 9 juni, som en del av Fossilfritt Sveriges satsning Klimatledarkommunerna.

Även Örebro region ligger i framkant genom att kommunerna, regionen och länsstyrelsen enats om att alla transporter som upphandlas ska vara fossilfria senast 2030. Näringslivet i regionen har efterfrågat beslutet för att kunna sänka risken för företagens investeringar i fossilfria transporter, vilket nu sker när hela regionen samordnat sig.

– Det är en win-win för kommunerna, företagen och planeten. Utsläppen minskar, kommunerna får lättare att nå sina klimatmål, samtidigt som företag som går i täten främjas och sänker sina risker. Allt det här skyndar på utvecklingen i rätt riktning, säger Svante Axelsson.