Stopp för skattefri biogas

Publicerad tis, 03/07/2023 - 10:26

Under måndagen kom beskedet som många fasat för. Sverige mister sin möjlighet att skattebefria biogas som används som drivmedel, vilket beräknas göra gasen omkring 10 kronor dyrare per mil för ett åkeri.

Bakgrunden till beslutet är att ett tyskt bolag inom biogassektorn motsatt sig skattebefrielsen av konkurrensskäl. Domen i EU-tribunalen kom redan före jul, men både Sverige och EU-kommissionen har därefter haft ett par månader på sig att överklaga. Nu har tiden löpt ut och ingen överklagan har skett, vilket innebär att domen vunnit laga kraft.

Att domen fallit ut som den gjort handlar inte om att EU är emot biogas. Tvärtom vill unionen kraftigt öka produktion och användning. I domen anses dock EU-kommissionen ha brustit i sin handläggning av Sveriges ansökan om skattebefrielse för biogas genom att inte ha gjort en fördjupad granskning av effekterna av skattebefrielse i Sverige.

Den svenska regeringen såg inte ett överklagande som en framkomlig väg för att ta tillbaka skattebefrielsen utan planerar istället att ha en löpande dialog med EU-kommissionen i frågan.

– Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i en kommentar som tidningen Aktuell Hållbarhet citerar.

Branschen väntar nu på svar om, och i så fall hur, regeringen kan gå till väga för att kompensera för den prischock som nu uppstått. Det finns dessutom en oro för att de företag som är skattskyldiga ska bli återbetalningsskyldiga för den skatt som enligt tidigare beslut inte har eller skulle ha betalats.

En alltför hastig tidigare handläggning i EU, följt av ett överklagande av ett tyskt bolag, innebär att den svenska skattebefrielsen för biogas nu rivits upp. Foto: Volvo Trucks