Storsatsning på däckåtervinning i Europa

Publicerad tors, 03/30/2023 - 11:41

Återvinningen av däck är fortfarande bristfällig i Europa. I ett nytt samarbete ska nu bolagen Enviro, Antan och Michelin skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag som på sikt ska kunna återvinna en miljon ton däck per år. Första anläggningen hamnar i Uddevalla.

Volymen av uttjänta däck växer stadigt och uppgår enbart i Europa till 3,5 miljon ton per år, enligt Enviro. Volymen förväntas öka ytterligare under det kommande decenniet drivet av ändrade konsumentbeteenden och strängare regelverk. Men teknologi, infrastruktur eller nödvändiga processer för att på ett effektivt sätt återvinna däck i stor skala har inte funnits på plats, menar Enviro. Den nya etableringen är därför den första hållbara lösningen i sitt slag för återvinning av uttjänta däck i industriell skala. 

Ett Joint Venture-bolag som bildas av Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners, med stöd av Michelin, ska uppföra återvinningsanläggningar över hela Europa med syfte att utvinna värdefulla råvaror som återvunnen kimrök och olja för återanvändning inom däck- och petrokemisk industri. Bolaget ska därmed bidra till att lösa problemen med avfallshanteringen från de växande volymerna av uttjänta däck, samtidigt som Europas självförsörjningsgrad av värdefulla råvaror stärks.

Michelin planerar att bli partner i bolaget framöver och har ingått fleråriga leveransavtal för kimrök och pyrolysolja som rör de första anläggningarna som etableras. Flera ledande däcktillverkare har kommunicerat målet att använda 100 procent hållbara material i sin däcktillverkning senast 2050. 

Den första fullskaliga kommersiella anläggningen ska byggas i Uddevalla, med en initial kapacitet att återvinna 34 500 ton uttjänta däck per år, vilket motsvarar 40 procent av den årliga volymen i Sverige. Bygget av anläggningen planeras starta under första halvåret 2023, och den förväntas vara fullt driftsatt 2025. Därefter ska utbyggnaden av ytterligare anläggningar i Europa ta fart. 2030 ska det finnas kapacitet att återvinna upp till en miljon ton uttjänta däck i Europa varje år, alltså närmare en tredjedel av alla däck som kasseras i Europa. Reduktionen av koldioxidutsläpp beräknas då bli 670 000 ton per år, samtidigt som den utvunna pyrolysoljan med ett energiinnehåll på hela 6 TWh skulle kunna göra nytta på flera andra håll.

Etableringen av enskilda anläggningar är villkorad av olika myndighetsgodkännanden.


De deltar i satsningen
De bolag som gått ihop för att skapa ett nytt Joint Venture-bolag inom däckåtervinning är Scandinavian Enviro Systems och Antin Infrastructure Partners. Även Michelin är med i satsningen, men kommer att gå in som partner i ett senare skede.