Svensk Biogas ger upp skattestödet

Publicerad tors, 09/28/2023 - 10:39

Under ett halvår har Svensk Biogas ur egen ficka kompenserat sina kunder för halva den extra kostnaden som uppstod efter att skatten på biogas återinfördes. Nu anser bolaget att man kommit till vägs ände med den strategin, och från och med i förrgår betalar kunderna fullt pris.
– Vi hoppades på snabba stödåtgärder, säger vd Anna Lövsén.

För att stötta sina kunder och markera biogasens viktiga roll i klimatomställningen, valde Svensk Biogas alltså att själva gå in med halva kostnaden när den svenska skattebefrielsen på biogas försvann tidigare i år. Nu anser bolaget att man inte längre har möjlighet att fortsätta att kompensera för skattehöjningen, och natten till den 27 september höjde man priset med omkring 2,45 kronor per kilo.

– När vi fattade beslutet om att gå in med halva kostnaden var vi tydliga med att det kunde behöva omprövas ifall inga kompenserande åtgärder kom på plats, och det är tyvärr där vi har hamnat. Vi ser oss nu nödgade att höja priset motsvarande hela skatten likt övriga aktörer. Ytterst drabbar detta våra kunder, vilket är någonting vi verkligen beklagar och vi arbetar hårt tillsammans med branschen för att få till stånd en förändring, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas och affärsområdeschef för Biogas på Tekniska verken-koncernen i Linköping.

Efter en EU-dom i vintras började skatt tas ut på biogasen den 9 mars om knappt fem kronor per kilo. Men ett drygt ett halvår efter att skatten infördes finns alltså ännu inga besked i frågan.

– Vi hoppades på snabba stödåtgärder, men i den nya budgeten som nu presenterats av regeringen saknar vi fortfarande beslut gällande åtgärder kopplat till skattebefrielse av biogas. Vi har försökt bidra så gott vi kunnat till att hålla nere priserna, men i och med att framtiden är så pass oviss är det inte längre möjligt för oss att fortsätta vara uthålliga i detta, säger Anna Lövsén.

Svensk Biogas menar liksom åkerinäringen att en återställning av den svenska skattebefrielsen för biogas är viktigt för företagare och privatpersoner som investerat i och nyttjar biogas och för transportsektorns omställning till fossilfrihet och möjligheten att nå Sveriges nationella klimatmål. 

– Skattebefrielsen har varit en viktig förutsättning för biogasens konkurrenskraft. Att biogas producerad i Sverige av lokala förnybara restprodukter som till exempel matavfall just nu beläggs med samma koldioxidskatt som importerad fossil gas är orimligt. Vi kommer att fortsätta att driva den här frågan, säger Anna Lövsén. 

På svenskbiogas.se kan du läsa mer om de nya priserna på biogas

Dyrare biogas för kund när Svensk Biogas slutar kompensera för den försvunna skattebefrielsen.