Svensk Biogas tar halva skattesmällen

Publicerad tors, 03/09/2023 - 10:38

Efter beskedet att skattebefrielsen för biogas inte längre beviljas, har Svensk Biogas beslutat att bara höja priset på de egna tankstationerna med halva den tillkommande skatten. Beslutet gäller från och med idag den 9 mars.

– Det är orimligt att våra kunder ska betala skatt på samma nivå som fossil gas. Därför kommer vi nu att ta halva skattesmällen för den biogas som vi säljer på våra tankstationer. Vi är beredda att dela konsekvenserna av den här olyckliga EU-domen med våra kunder och visa vår solidaritet med dem som vågat satsa på klimatneutrala transporter. Vi är en långsiktig aktör och nu är vårt fokus att tillsammans med våra kunder få till stånd lösningar, säger Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas.

Hon betonar att denna kostnadsdelning kan behöva omprövas längre fram om inga kompenserande insatser kommer på plats. Förhoppningen är att regeringen snabbt vidtar stödåtgärder:

Vi vill att regeringen skyndsamt ser till att gynna biogasen så att den fortsätter att utvecklas. För det första vill vi se en sänkning av skatten för biogas till EU:s miniminivå, alltså lägre än för naturgasen. För det andra vill vi se en höjning av taken för premierna i biogasproduktionsstödet. För det tredje vill vi att regeringen jobbar för att få EU-kommissionen att fatta nya beslut om att på nytt godkänna skattebefrielsen efter den nya granskningen.

Tankning av biogas vid Tekniska Verken i Linköping.