Två år till fossilfritt för Axfood

Publicerad tors, 02/01/2024 - 22:52

Butikskoncernen Axfood ska skruva upp tempot i utfasningen av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnybart drivmedel eller el – fem år tidigare än i de gamla planerna.

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ökar kraftigt. För att minska sina egna utsläpp har Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag, under de senaste åren successivt minskat andelen fossila drivmedel med mål om nettonollutsläpp till 2030. Nu ökas utfasningstakten av fossila bränslen rejält till förmån för drivmedel såsom biogas, RME och HVO, samtidigt som en större del av fordonsflottan elektrifieras.

286 tunga och lätta lastbilar ingår idag i Dagabs fordonsflotta. Ungefär hälften av transporterna mellan koncernens lager och butiker, såsom Willys och Hemköp, sker dock med inhyrda transporter. Dessa transporter är idag en av de allra största utsläppsposterna och ett omfattande omställningsarbete pågår tillsammans med åkerierna.

2021 togs Axfoods första helelektriska tunga lastbil i drift och året efter utökades flottan med ett 64 ton tungt ellastbilsekipage. Idag finns totalt tre tunga ellastbilar i lastbilsflottan, som successivt ska utökas med fler elfordon.

Slut på diesel om två år för Dagab. Då ska nämligen transporterna skötas med helt fossilfria bränslen.